IV MIEJSCE W POLSCE

Pamięć o Sybirakach

10 lutego 1940 roku to data, która związana jest z pierwszą deportacją ludności w głąb Syberii rozpoczynającą masowe wywózki Polaków. Biblioteka Publiczna i mieszkańcy gminy postanowili upamiętnić te wydarzenia pomnikiem, który stanąć ma przed Biblioteką Publiczną Gminy Łomża z/s w Podgórzu w miejscu, gdzie obecnie znajduje się brzozowy krzyż, miejsca, z którego 10.02.1940r. zostało wywiezionych ok 140 osób. Jego uroczyste odsłonięcie planowane jest na 10 lutego 2017r. w 77 rocznicę wywózki. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Biblioteka Publiczna, Gmina Łomża oraz mieszkańcy. Budowę pomnika można wesprzeć kupując książkę "Podgórze i Podgórzacy" dostępną w bibliotece w Podgórzu oraz dokonując wpłaty na konto :
26 8757 0001 0002 0053 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Łomży
Pragnącym ocalić od zapomnienia syberyjskie karty historii naszego regionu prosimy o włączenie się do wspólnej inicjatywy budowy pomnika.

Spotkanie DKK - 02.12.2016r.

PLUSZOWO, KOLOROWO, MISIOWO …

Spotkanie DKK w Konarzycach - 29.11.2016

Syberyjskie gawędy…

Rafał Trzciński to podróżnik prze duże "P", ale określa bardziej jego zdolności "G" jest gawędziarzem, o czym przekonać się mogliśmy na spotkaniach zorganizowanych w Bibliotece Publicznej Gminy Łomża z/ s w Podgórzu, Filii w Konarzycach i świetlicy w Jednaczewie. Podróże podróżami, ale to jak Pan Rafał opowiadał o swoich wyprawach, tajdze zimą i niedźwiedziach sprawiło, że niemal czuliśmy zapach sosny, smak cedrowych orzeszków, a pięćdziesięciostopniowy mróz rzeczywiście szczypał nas w policzki. Z zainteresowaniem można słuchać o dalekich wyprawach, obejrzeć fotografie, ale czy nie przyjemniej jest zatopić się przez chwilę w klimacie syberyjskiej tajgi, usłyszeć wycie wilka? Pomyśleć, że na Syberii może być ciekawie?

Subskrybuje zawartość