ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW

ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH W ŁOMŻY
NA SPOTKANIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
1 października 2010 r. o godz. 15.30
w Bibliotece Publicznej w Podgórzu.

Rok 2010

W dniu 19.05.2010r. o godz. 10.00 w Bibliotece Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu, odbyła się VII edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Wierszy Patriotycznych dla Gimnazjów i Szkół Podstawowych „Ojczyzna w Poezji”, któremu towarzyszyło spotkanie bibliotekarzy.
Po powitaniu gości Dyrektor Biblioteki Gminy Łomża Pani Wiesława Kłosińska w imieniu koleżanek i kolegów z Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Łomży złożyła serdeczne życzenia wszystkim bibliotekarzom przybyłym na uroczystość w związku z przypadającym na ósmego maja Dniem Bibliotekarza. Dwoje członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Pani Krystyna Bazydło ( Biblioteka Publiczna Gminy Kolno Filia w Czerwonym) oraz Pani Irena Kubrak (Biblioteka Publiczna Gminy Łomża Filia w Kupiskach) otrzymały książki jako wyraz pamięci i uznania za długoletnią pracę i członkostwo w SBP. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Łomża Pan Jacek Albin Nowakowski i złożył na ręce Pani Dyrektor Wiesławy Kłosińskiej ciepłe życzenia i kwiaty dla wszystkich bibliotekarzy .Wszyscy bibliotekarze(bibliotek publicznych oraz szkolnych) powiatu łomżyńskiego i kolneńskiego otrzymali symboliczno róże od władz samorządowych.

Rok 2009

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek zorganizowano –
W dniu 06.05.09 r. organizatorem było: OSBP w Łomży, Starostwo Powiatowe w Łomży oraz Muzeum Przyeody w Drozdowie. W uroczystości udział wzieli bibliotekarze z powiatu łomżyńskiego i kolneńskiego bibliotek szkolnych i publicznych. Spotkanie było znakomitą okazją do wręczenia nagród i podziękowań za za aktywne zaangażowanie się w pracę społeczną na rzecz OSBP w Łomży. Przewodnicząca OSBP w Łomży wręczyła listy gratulacyjne oraz albumy książkowe dla:

Pani Marii-Jolanty Siwik – Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie
Pani Jadwidze Białobrzeskiej Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnej,
Pani Jolanty Żochowskiej pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży.

Nie zabrakło ciepłych słów od przedstawicieli władz samorządowych: życzenia z okazji dnia bibliotekarza od członka zarządu Województwa Podlaskiego Pana Jacka Pioruna , Starosty Powiatu Łomżyńskiego Pana Krzysztofa Kozackiego, Wójta Gminy Łomża Jacka Albina Nowakowskiego…, oprócz życzeń każda bibliotekarka otrzymała symboliczną róże.

Jubileusze bibliotek i bibliotekarzy
1.Konferencja z okazji 50 – lecia Biblioteki Publicznej Gminy Łomża z/w Podgórzu pod patronatem Przewodniczącej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie pod tytułem „Tradycja i Nowoczesność Bibliotek Lokalnych” w dniu 17.06.09 r. organizatorzy Biblioteka Gminy Łomża oraz Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Łomży .

2. Udział przedstawicieli OSBP w Łomży w konferencji zorganizowanej z okazji 60 lecia Gminnej Biblioteki w Śniadowie pod tytułem „Książka to plus”oraz w konferencji z okazji 60 lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie.

Wycieczki
18.07. 09 do Puszczy Kurpiowskiej zorganizowana prze Bibliotekę Publiczno w Zbójnej

Udział w spotkaniu „ I Łomżyńskie Jesienne Spotkanie Bibliotekarzy” 08.10.09 r. zorganizowane przez Sekcje Bibliotekarską Zarządu Oddziału ZNP.