Kontakt

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu
Ul. Łomżyńska 30
18-400 Łomża
tel/fax. 86 217-82-23
e-mail: bppodgorze@wp.pl
Dyrektor Wiesława Kłosińska
Księgowa Krystyna Turska

Bibliotekarz Emilia Galanek, Ewelina Góralczyk

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 7.00 – 18.00
Wtorek 10.00 – 18.00
Czwartek 7.00 – 18.00
Piątek 10.00 – 18.00
Sobota 10.00-18.00
Środa prace wewnętrzne


Biblioteka Publiczna Gminy Łomża
Filia w Pniewie

Ul. Krótka 20
18-400 Łomża
tel/fax. 86 219-48-86

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu
Ul. Łomżyńska 30
18-400 Łomża
tel/fax. 86 217-82-23
e-mail: bppodgorze@wp.pl
Dyrektor Wiesława Kłosińska
Księgowa Krystyna Turska

Bibliotekarz Emilia Galanek, Ewelina Góralczyk

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 7.00 – 18.00
Wtorek 10.00 – 18.00
Czwartek 7.00 – 18.00
Piątek 10.00 – 18.00
Sobota 10.00-18.00
Środa prace wewnętrzne


Biblioteka Publiczna Gminy Łomża
Filia w Pniewie

Ul. Krótka 20
18-400 Łomża
tel/fax. 86 219-48-86
e-mail: bppniewo@wp.pl
Bibliotekarz Justyna Kozłowska

Godziny otwarcia: Poniedziałek, Wtorek, Czwartek i Piątek w godz. 10.00 – 18.00
Środa prace wewnętrzne


Biblioteka Publiczna Gminy Łomża
Filia w Kupiskach

Nowe Kupiski 127
18-400 Łomża
tel. 86 217-93-35
e-mail: bp.kupiski@wp.pl
Bibliotekarz Irena Kubrak

Godziny otwarcia: Poniedziałek, Wtorek, Czwartek i Piątek w godz. 9.00 – 17.00
Środa prace wewnętrzne


Biblioteka Publiczna Gminy Łomża
Filia w Konarzycach

Ul. Łomżyńska 106
18-400 Łomża
tel/fax. 86 215-76-26
e-mail: bpkonarzyce@wp.pl
Bibliotekarz Danuta Malinowska

Godziny otwarcia: Poniedziałek, Wtorek, Czwartek i Piątek w godz. 11.00 – 19.00
Środa prace wewnętrzne


Biblioteka Publiczna Gminy Łomża
Filia w Wygodzie

Ul. Kościelna 12
18-400 Łomża
tel. 86 219-30-03
e-mail: bpwygoda@onet.eu
Bibliotekarz Bożena Modzelewska

Godziny otwarcia: Poniedziałek, Wtorek i Piątek w godz. 10.00 – 18.00
Czwartek w godz. 11.30-19.30
Środa prace wewnętrzne