O bibliotece

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu

Katalog

Galeria

Facebook

YouTube

Cyfrowe Archiwum

Historia

W okresie dotychczasowego swego istnienia adres siedziby biblioteki zmieniał się czterokrotnie. Na początku była to biblioteka w Konarzycach, później w Pniewie, następnie w Kupiskach a od 9 grudnia 2003 roku jest nią Podgórze. Wspomniane biblioteki powstawały w latach 1956-1959 z wyjątkiem Pniewa. Tu biblioteka powstała dopiero w 1979 roku. W pierwszych latach swojego funkcjonowania nazywały się Gromadzkimi Bibliotekami Publicznymi. W chwili powstania gminy zmieniła się nazwa na Gminną Bibliotekę Publiczną

Bibliotekę Publiczną Gminy Łomża tworzą:

Biblioteka w Podgórzu
18 marca 1959 r. – powstanie biblioteki. Pierwszy księgozbiór liczący 522 woluminy został przywieziony z Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Jakaci Dwornej. Biblioteka została zlokalizowana w budynku OSP i zajmowała powierzchnię 20 m2.
Pierwsza bibliotekarką była Pani Weronika Galanek

9 listopad 1959 r. – biblioteką kieruje Pani Jadwiga Cieślik a księgozbiór liczył 1091 egzemplarzy.

5 listopad 1960 r. – kierownikiem biblioteki zostaje Pani Nina Gontarz.

20 czerwca 1968 r. – księgozbiór zostaje przekazany w ilości 3615 woluminów Pani Helenie Kotara-Serwatko i przeniesiono bibliotekę do budynku prywatnego o powierzchni 26 m2.

15 stycznia 1976 r. – kierownikiem biblioteki zostaje Pani Barbara Cychol. Księgozbiór liczy wtedy 4 621 woluminów i kolejny raz następuje zmiana lokalu (30 m2).

1981 r. – księgozbiór powierzono Pani Małgorzacie Kotara-Kuliś. Liczba woluminów wzrosła do liczby 6 040 pozycji. Biblioteka znowu się przenosiła do innego budynku prywatnego

16 kwietnia 1986 r. – kierownikiem biblioteki zostaje Pani Hanna Dziubińska. Księgozbiór liczył już 6 834 woluminy

7 marca 1987 r. – funkcję kierownika placówki obejmuje Pani Wiesława Kłosińska. Biblioteka kolejny raz przenosi się do prywatnego domu, gdzie na 60 m2 oprócz wypożyczalni powstaje czytelnia z 16 miejscami.

2003 r. – Zakupiono pierwszy komputer i rozpoczęto budowanie katalogu elektronicznego.

2004 r. – nastąpiły kolejne przenosiny. Koło historii się obróciło i biblioteka powróciła znowu do budynku OSP. Zajmuje powierzchnię 120 m2 z 20 miejscami w czytelni.

Biblioteka w Konarzycach
28 marca 1956 r.– powstanie biblioteki. Pierwszy księgozbiór liczący 709 woluminów został przekazany jako dar z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łomży. Biblioteka została zlokalizowana w mieszkaniu prywatnym. Pierwszą bibliotekarką była Pani Maria Dziekońska.

28 lipca 1960 r. – kierownikiem biblioteki zostaje Pani Jadwiga Kania. Stan księgozbioru liczy 1613 woluminy.

20 czerwca 1961 r. – księgozbiór biblioteki przejmuje Pani Anna Kamińska. Stan księgozbioru 1779 woluminów.

31 lipca 1962 r. – bibliotekę przejmuje Pani Urszula Nerkowska. Biblioteka cały czas zlokalizowana jest w mieszkaniach prywatnych. Księgozbiór liczy wtedy 2006 książek.

16 września 1965 r. – Kolejna zmiana kierownika biblioteki. Księgozbiór biblioteki w ilości 3356 woluminów przejmuje Pani Malinowska Stanisława.

8 maja 1972 r. – Bibliotekarzem zostaje Pani Zofia Dziekońska. Księgozbiór liczy już 5620 woluminów.

10 października 1975 r. – biblioteka licząca 6 243 woluminy przejmuje obowiązki Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami. Kierownikiem biblioteki zostaje Pani Urszula Boguska.

25 kwietnia 1978 r. – obowiązki kierownika Gminnej Biblioteki przejmuje Pani Urszula Chrostowska, która po trzech latach działalności przekazuje siedzibę Gminnej Biblioteki do Pniewa.

30 kwietnia 1981 r. – księgozbiór filii bibliotecznej przekazany zostaje Pani Barbarze Trawińskiej i przeniesiony do innego lokalu, ale również w mieszkaniu prywatnym. Stan księgozbioru to 7935 woluminów. Bibliotekarka pracuje tylko na ½ etatu.

16 kwietnia 1985 r. – kierownikiem filii bibliotecznej liczącej 8 579 woluminów zostaje Pani Danuta Malinowska. Biblioteka wówczas pozyskuje czytelnie z 9 miejscami dla czytelników. Ogólna powierzchnia biblioteki to 60 m2

1994 r. – biblioteka zmienia lokal. Księgozbiór zostaje przeniesiony do budynku gminnego, gdzie biblioteka zajmowała powierzchnię 90 m2.

2003 r. – Zakupiono pierwszy komputer i rozpoczęto budowanie katalogu elektronicznego.

2007 r. – Biblioteka zostaje przeniesiona do nowego lokalu w budynku Straży Pożarnej w Konarzycach o powierzchni 200 m2. Lokal biblioteki wyposażony jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka w Kupiskach
1 kwietnia 1956 r. – Powstanie Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Kupiskach, a pierwszy wpis w księdze inwentarzowej księgozbioru nastąpił 28 marca 1956 r. w ilości 272 woluminów i dokonany został przez Panią Teresę Zaczek

9 listopad 1956 r. – przekazano bibliotekę Pani Hilarii Jankowskiej

29 kwietnia 1957 r. – 2 październik 1978 r. w bibliotece kolejno pracowały:

Pani Zofia Tyborowska
Pani Krystyna Szudrawska
Pani Urszula Boryszewska
Pani Janina Dębowska
Pani Zofia Kamińska
Pani Eugenia Bałazy
Pani Teresa Niklewicz
Pani Danuta Kamińska
Pani Bogumiła Maciejewska
Pani Krystyna Kardaszewska
Pani Elżbieta Jankowska

2 październik 1978 r. – bibliotekę przejęła Pani Helena Chylińska i była pierwszą osobą z wykształceniem bibliotekarskim. Biblioteka była zlokalizowana w prywatnym domu i zajmowała powierzchnię 18m2

2 listopad 1983 r. – Biblioteka zostaje siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej z czteroma filiami (Pniewo, Konarzyce, Podgórze, Wygoda).

9 marca 1984 r. – przeniesiono bibliotekę do budynku gminnego o powierzchni 40m2, a w 1994 roku przekazano dodatkowe pomieszczenie o powierzchni 25 m2
Bibliotekę zlokalizowano w centralnym punkcie miejscowości, co bardzo korzystnie wpływa na jej działalność
2 stycznia 1997 r. – dokonano połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kupiskach Starych z biblioteką Szkoły Podstawowej w Kupiskach i zlokalizowano ją w budynku szkolnym o powierzchni 100 m2
Bibliotekę zlokalizowano w pomieszczeniu poniżej parteru, co uniemożliwia dostęp dla osób starszych i niepełnosprawnych.

2001 r. – Odejście na emeryturę kierownika Pani Heleny Chylińskiej oraz zmiana siedziby biblioteki gminnej, siedzibą zostaje placówka biblioteczna w Podgórzu.

1 sierpnia 2001 r. – kierowanie filią biblioteczną powierza się Pani Irenie Kubrak. Biblioteka nadal pełni obowiązki biblioteki szkolnej.

2003 r. – Zakupiono pierwszy komputer i rozpoczęto budowanie katalogu elektronicznego.

Biblioteka w Pniewie
1979 r. – biblioteka powstała w oparciu o księgozbiór biblioteki w Puchałach. Pierwszą bibliotekarką była Pani Anna Grzanko- Chmielewska. Księgozbiór liczył około 6 000 woluminów. Siedzibą biblioteki o powierzchni 40 m² był budynek OSP w Pniewie.

1999 r. – w wyniku przeprowadzonego remontu biblioteka powiększyła się o 30 m², co umożliwiło uruchomienie czytelni.

1982- 1983 r. – kierownikiem biblioteki zostaje Pani Alicja Dobrzyńska.

Listopad 1983r. – kierownikiem biblioteki zostaje Pani Weronika Jaworowska. Liczba woluminów systematycznie się powiększa.

2003r. – w bibliotece pracuje nadal Pani Weronika Jaworowska. Zaczęto budowę elektronicznej wersji katalogu bibliotecznego. Na koniec 2003 r. księgozbiór liczy 12 922 woluminy. Lokal biblioteki jest w bardzo złym stanie. Największym zagrożeniem dla księgozbioru i jest panująca wilgoć.

2003 r. – Zakupiono pierwszy komputer i rozpoczęto budowanie katalogu elektronicznego.

2007 r. – przeprowadzono remont biblioteki. Powierzchnia lokalu wynosi 120 m². Księgozbiór liczy już 14 696 woluminów. Wyodrębniona czytelnia i zaplecze socjalne podnosi wartość biblioteki i przyciąga czytelników.

2008 r. – pracownikiem biblioteki zostaje Justyna Kozłowska. Księgozbiór liczy 15 133 woluminy. Budowany jest elektroniczny katalog księgozbioru.

2009r. – lokal biblioteki zostaje zmniejszony do 70 m² w wyniku powstania Centrum Kształcenia- Wioska Internetowa.

Biblioteka w Wygodzie
13 kwietnia 1958 r. – powstanie biblioteki. Wpisano do inwentarza bibliotecznego pierwsze książki jako dary w ilości 600 woluminów. Książki umieszczone były w prywatnym mieszkaniu. Bibliotekarkami były nauczycielki – Helena Szleszyńska, potem kilka miesięcy Teresa Nita. Księgozbiór liczy 3247 woluminów.

1962 r. – w bibliotece pracuje Jan Karwowski. Księgozbiór powiększa się do 3851 woluminów. Biblioteka mieści się w budynku prywatnym u Pana Radgowskiego i zajmuje ok. 30 m2.

1965 r. – 31 kwietnia 1979 r. – kierownikiem biblioteki zostaje Pani Irena Żebrowska. Biblioteka przenosi się do kolejnego mieszkania prywatnego (2 pomieszczenia o metrażu
45 m2) do Państwa Wiśniewskich.

1 maj 1979 r. – 30 września 1981 r. – w bibliotece pracuje Pani Elżbieta Wiśniewska. Biblioteka liczy 10754 woluminów.

1 listopad 1981 r. – w bibliotece pracę rozpoczyna Pani Bożena Modzelewska.

1990 r. – następują przenosiny biblioteki do Modzel Starych do Państwa Ceran. Księgozbiór liczący 14400 woluminów musi pomieścić się na 28 m2.

1992 r. – biblioteka powróciła do Wygody do budynku prywatnego Państwa Jadackich. Na bibliotekę przeznaczono 2 pomieszczenia o powierzchni 36 m2.

1995 r. – przeniesienie biblioteki do budynku, w którym znajduje się do dnia dzisiejszego. Jest to budynek po sklepie GS, który został wykupiony przez Urząd Gminy w Łomży. Biblioteka posiada powierzchnię 120 m2 z piękna czytelnią.

1996 r. – do biblioteki publicznej dołączono bibliotekę szkolną od tego roku na podstawie umowy zawartej między dyrektorem szkoły a dyrektorem biblioteki filia biblioteczna w Wygodzie przejęła obowiązki biblioteki szkolnej.

2003 r. – Zakupiono pierwszy komputer i rozpoczęto budowanie katalogu elektronicznego.

2007 r. – 2009 r. – wykonano elewację budynku, remont pomieszczeń, powiększono czytelnie i utworzono pomieszczenie socjalne.