Oddział:

18-400 Łomża, ul. Długa 13, tel. 0.86 216-54-81
Przew. Wiesława KŁOSIŃSKA
(Miejska Biblioteka Publiczna)

adres i tel. kontaktowy:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Podgórzu,
18-400 Podgórze,
ul. Łomżyńska 30,
tel./fax 0.86 217-82-23

Zarząd Oddziału SBP Łomża

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża – siedziba w Podgórzu
18-400 Łomża,
Podgórze,
ul. Łomżyńska 30
tel/fax: 86 21-78-223
e-mail: bppodgorze@wp.pl
www: http://www.bpglomza.pl

  • Przewodnicząca – Wiesława Kłosińska
  • Wiceprzewodnicząca – Teresa Zajk
  • Sekretarz – Jolanta Siwik
  • Skarbnik – Jadwiga Białobrzeska
  • Członek – Elżbieta Pawelczyk
  • Członek – Małgorzata Sielawa