Chcesz zapisać się do SBP?

Jeżeli tak, powinieneś wiedzieć, że członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.

Członkami zwyczajnymi mogą zostać:

  • 1. bibliotekarz lub pracownik informacji naukowej,
  • 2. pracownik naukowy instytucji zajmującej się problemami bibliotekarstwa i informacji naukowej,
  • 3. studenci i inne osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami
    bibliotekarstwa i informacji naukowej.

Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd koła na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
Emeryci i renciści zachowują prawa członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia należy wypełnić deklaracje członkowską.
Ponieważ do kompetencji Zarządu Oddziału należy przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz prowadzenie ich ewidencji, wypełnioną deklarację należy złożyć w siedzibie Zarządu Koła, Oddziału, Okręgu.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich:

  • posiada bierne i czynne prawo wyborcze (może dokonywać wyboru władz Stowarzyszenia lub być wybierany do władz),
  • korzysta z poradnictwa, szkolenia i innych form integracji zawodowej,
  • uczestniczy czynie w życiu organizacji,
  • przestrzega norm i etyki zawodowej,
  • regularnie opłaca składki członkowskie.

O składkach członkowskich

Zgodnie ze Statutem (§ 45, ust.1, pkt. 11) wysokość składek ustala Zarząd Okręgu. Nie jest ona jednak sztywna i jednakowa dla wszystkich struktur. Na ogół Zarządy Okręgów ograniczają się do ustalania przedziałów górnych i dolnych „widełek” składek, pozostawiając Zarządom Oddziałów swobodę ustalania faktycznej ich wysokości w podległych sobie strukturach.

Obecnie składka członkowska Oddziału SBP w Łomży została ustalona na kwotę 25 zł za rok kalendarzowy.
Wpłaty dokonujemy na spotkaniach Oddziału SBP w Łomży lub dokonujemy wpłaty na konto –
Bank Spółdzielczy w Łomży
Nr Rachunku 53 8757 0001 0002 1890 2000 0010

Prosimy o bieżące uregulowanie wpłat.
Informujemy że tylko aktywni(regularnie opłacający składki oraz systematycznie uczestniczący w spotkaniach oddziału)członkowie mają wpływ na działalność Oddziału SBP w Łomży.