23.10.2008r. odbyło się spotkanie członków oddziału SBP w Łomży z siedzibą w Podgórzu. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Iwanowicz, która wygłosiła prelekcję na temat znaczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Przewodnicząca SBP – Pani Wiesława Kłosińska przedstawiła sprawy bieżące:

– terminarz wyborów w 2009r.
– ustalenie terminu wyborów
– problem nadania numeru NIP
– omówiono sprawy bieżące dotyczące pracy zawodowej
– dyskutowano nad problemami związanymi z pracą zawodową.

Ustaloną że następne spotkanie będzie spotkaniem wyborczym, każdy z członków miał się zastanowić nad wyborem nowych władz oddziałowych.