25.06.2008r. w Bazie Harcerskiej w Koźle odbyło się zebranie członków SBP oddział Łomża. Przewodnicząca SBP Pani Wiesława Kłosińska omówiła bieżące sprawy organizacyjne stowarzyszenia m. in. sprawy finansowe oddziału oraz pozyskiwanie nowych członków. Podczas spotkania przyjęto dwóch nowych członków, serdecznie powitanych przez zebrane grono osób.