Sprawozdanie 23.10.2008

Sprawozdanie 23.10.2008

23.10.2008r. odbyło się spotkanie członków oddziału SBP w Łomży z siedzibą w Podgórzu. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Iwanowicz, która wygłosiła prelekcję na temat znaczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Przewodnicząca SBP – Pani Wiesława...
Sprawozdanie 23.10.2008

Sprawozdanie 25.06.2008

25.06.2008r. w Bazie Harcerskiej w Koźle odbyło się zebranie członków SBP oddział Łomża. Przewodnicząca SBP Pani Wiesława Kłosińska omówiła bieżące sprawy organizacyjne stowarzyszenia m. in. sprawy finansowe oddziału oraz pozyskiwanie nowych członków. Podczas...
Sprawozdanie 23.10.2008

Sprawozdanie 07.05.2008

07.05.2008r. w Bibliotece Publicznej Gmina Łomża filia w Pniewie świętowano Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek któremu towarzyszył konkurs Wierszy Patriotycznych „Ojczyzna w Poezji”, Starosta Łomżyński Pan Krzysztof Kozicki złożył serdeczne życzenia wszystkim...
Sprawozdanie 23.10.2008

Sprawozdanie 14.02.2007

14.02.2007r. w Bibliotece Publicznej w Podgórzu odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oddział w Łomży. W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze z powiatu łomżyńskiego i kolneńskiego. Celem spotkania było sprawozdanie z działalności stowarzyszenia...
Sprawozdanie 23.10.2008

Sprawozdanie 18.11.2006

18.11.2006r. w Bibliotece Publicznej w Podgórzu odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oddział w Łomży. Celem spotkania było ustalenie planu działalności stowarzyszenia.