Historia

Historia

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, zgodnie ze Statutem, jest samorządną organizacją społeczną o charakterze fachowym i naukowym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej. Za początek funkcjonowania SBP...
Zarząd

Zarząd

Oddział: 18-400 Łomża, ul. Długa 13, tel. 0.86 216-54-81 Przew. Wiesława KŁOSIŃSKA (Miejska Biblioteka Publiczna) adres i tel. kontaktowy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Podgórzu, 18-400 Podgórze, ul. Łomżyńska 30, tel./fax 0.86 217-82-23 Zarząd Oddziału SBP...
Jak zostać członkiem SBP ?

Jak zostać członkiem SBP ?

Chcesz zapisać się do SBP? Jeżeli tak, powinieneś wiedzieć, że członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających. Członkami zwyczajnymi mogą zostać: 1. bibliotekarz lub pracownik informacji naukowej, 2. pracownik naukowy instytucji...