„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pt. „Ocalić od zapomnienia – utworzenie Sali Pamięci Rodziny Jabłońskich” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Sąsiedzi”


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pt. „Ocalić od zapomnienia – utworzenie Sali Pamięci Rodziny Jabłońskich” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Sala Pamięci Rodziny Jabłońskich w Pniewie już otwarta!

„W tym miejscu stał dwór rodziny Jabłońskich. Nie zachował się materialny ślad, przetrwała pamięć. Tablicę ufundowano w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, największego kataklizmu w dziejach świata, który bezpowrotnie zniszczył kulturę ziemiańską w Polsce” – głosi napis na tablicy odsłoniętej 6 listopada. Umieszczono ją na ścianie budynku, w którym mieści się Filia w Pniewie Biblioteki Publicznej Gminy Łomża. W siedzibie filii natomiast uroczyście otwarto w tym dniu Salę Pamięci Rodziny Jabłońskich.
Odsłonięcie tablicy i otwarcie Sali Pamięci jest zwieńczeniem wieloletniej współpracy pracowników biblioteki gminnej z rodziną Jabłońskich. Są one znakiem przetrwania pamięci o tej zasłużonej rodzinie wśród lokalnej społeczności, mimo okrucieństw wojennych i dekad władzy komunistycznej, które zatarły materialny ślad istnienia dworu i jego otoczenia.
Wydarzenie jest spełnieniem marzeń żyjących i już nieżyjących członków rodziny Jabłońskich i wielu innych zacnych osób, dla których pamięć historyczna ma doniosłe znaczenie. Do zachowania tej pamięci i wypełnienia białej plamy w lokalnej historii przyczynią się prezentowane eksponaty.
Do powstania Sali Pamięci i odsłonięcia tablicy doprowadziło współdziałanie naszej gminnej książnicy z lokalną społecznością, historykami i ludźmi kultury. Wsparcia udzieliły stowarzyszenia „Sąsiedzi” i „Nasze Miejsce”, władze gminne oraz przedstawiciele rodziny Jabłońskich. Był to czas niepowtarzalny. Dziękuję wszystkim za każdy gest, za każde ciepłe słowo, za duchowe i materialne wsparcie.
Cisną się słowa Jana Pawła II: „Naród, który nie zna przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”. Mam nadzieję, że wokół tego miejsca rozwijać się będzie ożywiona działalność kulturalna i że będziemy uczestnikami konferencji, seminariów czy odczytów związanych z jego historią, a wycieczki i lekcje biblioteczne na stałe wpiszą się w program działalności biblioteki.
Zapraszamy do zwiedzania Sali Pamięci Rodziny Jabłońskich w godzinach otwarcia Filii Bibliotecznej w Pniewie.
Wiesława Kłosińska