Informacja

Inspirujący Tydzień Bibliotek


W bibliotece dzieją się czary, dzieją się rzeczy niezwykłe, nawet Tydzień Bibliotek trwa dłużej, a jest to czas kiedy bibliotekarze dwoją się i troją aby promować czytelnictwo i biblioteki. W tym roku Tydzień Bibliotek( 8-15 maj) upłynął pod hasłem (Do)wolność czytania A świat bez bibliotek byłby bardziej ubogi. Nie moglibyśmy za każdym razem z łatwością sięgnąć po książkę i o niej podyskutować tak jak w bibliotece w Konarzycach, gdzie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się spotkanie na temat książki Joanny Jax „Zemsta i przebaczenie. Tom II – Otchłań nienawiści”.

Informacja

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 8-15 MAJ

DKK- Po lekturze ,,Rozdroży” W.P. Younga


Kwietniowe spotkanie (26.04.2018r.) DKK zgromadziło 8 zagorzałych czytelniczek. Tym razem omawiano książkę pt. „Rozdroża” W. Paula Younga autora słynnej „Chaty”. Podobnie jak i w poprzedniej książce autora, akcja „Rozdroży” rozgrywa się na pograniczu świata realnego, aby potem przenieść się w sferę mistyki zaświatów.

PAMIĘTAJCIE O KSIĄŻKACH


Umberto Eco mawiał, że „kto czyta książki, żyje podwójnie". Nic dziwnego zatem, że książka od 1995 roku ma swoje święto. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to ustanowione przez UNESCO, doroczne święto mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej. Biblioteki aktywnie włączają się w obchody tego niezwykłego dnia. Nie inaczej było w placówkach Biblioteki Publicznej Gminy Łomża. W bibliotece głównej oraz filiach odbyły się z tej okazji różne spotkania promujące literaturę i czytelnictwo.

Subskrybuje zawartość