Zaproszenie

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY ŁOMŻA Z/S W PODGÓRZU WRAZ Z FILIAMI
W PNIEWIE KONARZYCACH WYGODZIE I KUPISKACH
ZAPRASZA NA
"WAKACJE SZLAKIEM NIEPODLEGŁEJ"

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZNAJDZIESZ TUTAJ

Globalnie w bibliotekach


Biblioteka Publiczna Gminy Łomża znalazła się w gronie placówek uczestniczących w programie ,,Globalnie w bibliotekach”. Program ma na celu zaangażowanie społeczności bibliotek w dyskusję i refleksję nad obrazem pomocy humanitarnej. Korzystając z trwającego jeszcze roku szkolnego zaprosiłyśmy do naszej biblioteki uczniów z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu na zajęcia dotyczące wojny, pokoju na świecie, katastrof naturalnych oraz pomocy humanitarnej. Dzieci podczas dyskusji mogły wykazać się wiedzą na te tematy a także podzielić się swoimi spostrzeżeniami.

Spotkanie z jubileuszem w tle

W bibliotece w Kupiskach 15 czerwca 2018 roku odbyło się spotkanie ,,wieczorową porą” z udziałem uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kupiskach. Spotkanie miało charakter spotkania autorskiego z autorami wierszy i opowiadań napisanych na konkurs z okazji 45- lecia Gminy Łomża.

UDOSTĘPNIONA KULTURA

Kultura Dostępna 2018 to Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który ma służyć niwelowaniu barier kompetencyjnych, finansowych, szczególnie dla grup narażonych na wykluczenie. Stowarzyszenie "Nasze Miejsce", działające przy Bibliotece Publicznej Gminy Łomża z/s w Podgórzu otrzymało dofinansowanie z tego Programu na realizację zadania "Literatura-opera-kultura".

Spotkanie organizacyjne przed warsztatami edukacyjno-artystycznymi 19.06.2018

Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu
zaprasza (rodziców z dziećmi z Gminy Łomża) 19 czerwca 2018 r. o godz. 16.00
na pierwsze spotkanie organizacyjne przed warsztatami edukacyjno-artystycznymi.

Zadanie Orkiestra Dęta na wynos – dla każdego realizowane jest w ramach Programu

Międzypokoleniowo w bibliotece w Pniewie


W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom odbyło się 8 czerwca w BPG Łomża Filia w Pniewie spotkanie pod hasłem „CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA” -i w takim klimacie włączyliśmy się w trwającą nieprzerwanie od 2001 roku kampanię społeczną Cała Polska Czyta Dzieciom. Doskonałym tego przykładem był gość specjalny- pan Zygmunt Masny, który przybliżył młodszemu pokoleniu wspomnienia z dziecinnych lat.

Subskrybuje zawartość