Biblioteka Publiczna Gminy Łomża wśród najlepszych bibliotek w Polsce.

W drugiej edycji rankingu bibliotek publicznych do 15 000 mieszkańców, przygotowanego przez Instytut Książki i „Rzeczpospolitą” Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu wraz z 4 filiami (Wygoda, Kupiski, Konarzyce, Pniewo) zajęła - po raz drugi pierwsze miejsce w województwie podlaskim (2011 r, 2012 r) , 5 miejsce wśród gmin wiejskich oraz 9 miejsce w Polsce.

WAKACJE W BIBLIOTECE? DLACZEGO NIE?

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY ŁOMŻA
SERDECZNIE ZAPRASZA WSZYSTKIE DZIECI
NA „WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ”

szczegóły>>

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „Janusz Korczak w XXI wieku”

1. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Łomża

2. CELE KONKURSU
• zachęcanie dzieci i młodzieży do prezentowania własnych umiejętności literackich
• inspirowanie do wyrażania myśli słowem pisanym
• podjęcie działań promujących Rok Janusza Korczaka w społeczności lokalnej
• zapoznanie uczniów z życiem i twórczością Janusza Korczaka
• promocja biblioteki w środowisku lokalnym
• rozwijanie wrażliwości i wyobraźni u dzieci i młodzieży

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

WIELKIE CZERWCOWE CZYTANIE W GMINIE ŁOMŻA

Misją naszej biblioteki jest ciągłe promowanie czytania, dzięki któremu stajemy się czynnymi uczestnikami w zakresie odbiorców i twórców życia kulturalnego w społeczeństwie lokalnym. Biblioteka oprócz codziennego czytania, które jest podstawowym jej priorytetem organizuje lokalną akcje czytania, „Wielkie Czerwcowe Czytanie w Gminie Łomża”, a tym samym realizuje akcje o zasięgu krajowym „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Poprzez czytanie pogłębiamy wiedzę i szybciej ją przyswajamy.

DZIEŃ DZIECKA W BIBLIOTECE

Każdego roku, kiedy zbliża się początek czerwca, dzieci w Polsce stają się bardzo podekscytowane. W końcu 1 czerwca ma wypaść ich święto, dzięki czemu mają szansę spędzić trochę czasu z zapracowanymi zazwyczaj rodzicami, a dodatkowo trochę odpocząć od szkoły i pobawić się z przyjaciółmi. W tym miejscu warto zaznaczyć, że Dzień Dziecka na świecie obchodzony jest w różnych terminach, np. Japończycy świętują 5 maja, Amerykanie 20 listopada, Włosi 6 stycznia, a My 1 czerwca.

Sprawozdanie z konkursu recytatorskiego

IX edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Wierszy Patriotycznych
dla Gimnazjów i Szkół Podstawowych
„Ojczyzna w Poezji- Moja mała Ojczyzna w poezji regionalnej”

9 maja 2012r. w Bibliotece Publicznej Gminy Łomża z/s w Podgórzu odbyła się

Subskrybuje zawartość