Apostoł Pokoju

19 listopada w Bibliotece w Kupiskach odbył się konkurs czytelniczy pt: „Święty Jan Paweł II Apostoł Pokoju i Miłości”.

Konkurs czytelniczy w Kupiskach

Dzięki pracy i pasji


W Obchody 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę wpisała się uroczystość wręczania nagród starosty dla tych, którzy swoją aktywnością promują powiat ziemi łomżyńskiej. Nagrody starosty powiatu łomżyńskiego przypadły w tym roku pani Wiesławie Kłosińskiej, dyrektor Gminnej Biblioteki w Podgórzu, znanej na arenie lokalnej i europejskiej sportsmence Justynie Korytkowskiej, oraz panu Janowi Nadolnemu, właścicielowi gospodarstwa agroturystycznego Cesarski Trakt w Sulęcinie koło Wizny. Medal zasłużony dla kultury przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała Barbara Turowska kustosz Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Wizyta studyjna w Bibliotece Publicznej Gminy Łomża

Biblioteka miejscem przeszłości i współczesności

W środę 29 października w Bibliotece Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu odbyła się wizyta studyjna w ramach programu ”Wizyta za jeden uśmiech- przyjdź, zobacz, działaj”.

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO pt. „ Święty Jan Paweł II - apostoł miłości i pokoju”

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Łomża.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

3. Cele konkursu:
- przybliżenie uczniom sylwetki św. Jana Pawła II
- ukazanie Jego roli w utrzymaniu pokoju na świecie
- zachęta do naśladowania wytrwałej modlitwy i praktykowania miłosierdzia
- pokazanie, na czym polega prawdziwa świętość
- zachęcenie do korzystania z księgozbioru znajdującego się w bibliotekach

4. Przebieg konkursu:

WIZYTA ZA JEDEN UŚMIECH- PRZYJEDŹ, ZOBACZ,DZIAŁAJ

Nasza biblioteka w 2012r przystąpiła do budowania Lokalnego Archiwum Cyfrowego, które udostępnia materiały przechowywane w prywatnych domach, fotografie, dokumenty, ustne relacje opisujące wydarzenia z przeszłości. Głównym celem programu jest udostępnienie zdobytej informacji w Internecie na stronie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnych (CATL) www.archiwa.org oraz na stronie naszej biblioteki www.podgorze.archiwa.org .

Wielkie Narodowe Czytanie

Wielkie Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja, nad którą patronat objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. W tym roku przypadła III edycja tej szlachetnej i wartościowej idei, podczas której czytaliśmy Trylogię Henryka Sienkiewicza. W sobotnie przedpołudnie w całej Polsce od Tatr po Hel wybrzmiały całe fragmenty literatury, która napisana została by „pokrzepić serca”. W Bibliotece Publicznej w Podgórzu nad sienkiewiczowskimi frazami pochylili się radni gminy Łomża, nauczyciele z gminnych szkół, bibliotekarze oraz goście.

Subskrybuje zawartość