NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Składamy hołd dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej, za krew przelaną w obronie Ojczyzny, za odwagę przeciwstawiania się sowieckiej agresji. To oni zostali pozbawieni wszelkich praw, tropieni po lasach, więzieni, mordowani w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa.

Bilet powrotny do biblioteki

Centrum Aktywności Lokalnej w Wygodzie


W dniu 15 lutego 2021 r. Dyrektor Biblioteki Wiesława Kłosińska wraz z Główną Księgową Krystyną Turską podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Centrum Aktywności Lokalnej w Wygodzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie /Poddziałanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
Umowa dotyczy dofinansowania rozbudowy i przebudowy budynku biblioteki w Wygodzie. W części budynku powstanie Centrum Aktywności Lokalnej dla dzieci i młodzieży. Centrum to będzie realizować różne działania, które skupią się w głównej mierze na zwiększeniu aktywności i integracji lokalnej społeczności: dzieci, młodzieży, ale też osób dorosłych (bezrobotnych, 50+, kobiet przebywających na urlopach macierzyńskich).

Na nieludzką ziemię


W 81 rocznicę wywózki Polaków na nieludzka ziemię Biblioteka Publiczna w Alei Zesłańców Sybiru o godzinie 11.30. 10 lutego zorganizowała spotkanie różnych grup społecznych. Słowa Dyrektor Biblioteki oraz Senatora Marka Komorowskiego przybliżyły wspomnienia wydarzeń które historia wpisała w Dzieje Naszego Narodu. Z naszej Gminy NKWD w głąb Rosi wywiozło ok 845 osób. Były to rodziny żołnierzy którzy walczyli w 1920 roku, w szczególności matki z dziećmi oraz osoby starsze. Niepogodzenie się Rosji z przegraną wojną miało swe odbicie w jednej z pierwszych deportacji. Na przygotowanych listach znaleźli się również Ci których uważano za wrogów narodu. Największą ilość osób wywiezionych z terenu Gminy Łomża stanowili mieszkańcy Podgórza i Giełczyna.

Zaproszenie

X edycja rankingu bibliotek

W jubileuszowej X edycji organizowanego przez Instytut Książki i "Rzeczpospolitą" rankingu najlepiej prowadzonych bibliotek w naszym kraju, Biblioteka Publiczna Gminy Łomża zajęła I miejsce w województwie podlaskim oraz V miejsce w Polsce.
To ogromny zaszczyt dla Nas Bibliotekarzy, ale i ogrom pracy włożony w ten sukces.

Celem rankingu Instytutu Książki i „Rzeczpospolitej” jest nagrodzenie najlepszych bibliotek w Polsce, doceniając w ten sposób zaangażowanie samorządów, które uznały, że dobrze działająca biblioteka publiczna jest najlepszym sposobem zapewnienia wszystkim mieszkańcom bezpłatnego dostępu do kultury, literatury, wiedzy i nowych mediów.

Subskrybuje zawartość