60 lat Biblioteki Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu

Na dzisiejszy wizerunek biblioteki gminnej w Podgórzu i jej filii (w Pniewie, Kupiskach, Konarzycach i Wygodzie) pracuje oddane grono pracowników, którzy w funkcjonowanie biblioteki wkładają wiedzę, serce i umiejętności. Obsługują czytelników, zakupują i opracowują nowości, budują katalogi zbiorów, bazy informacyjne, stwarzają użytkownikom możliwość zdobywania wiedzy, uczestnictwa w kulturze oraz rozwijania zainteresowań. Ich praca często pozostaje niewidoczna dla czytelników i użytkowników, a jej kierunki wynikają ze zmian zachodzących we współczesnym świecie.

Konferencja „Dogonić współczesność w małych bibliotekach samorządowych” 8.04.2019

Pamiętamy…


Luty przeminął bezpowrotnie, miesiąc który upamiętnia tragiczne wydarzenia z historii regionu gminy Łomża. 79 lat temu, 10 lutego rozpoczęły się przymusowe deportacje Polaków na Syberię. Podczas uroczystości upamiętniających te wydarzenia, przed budynkiem biblioteki odsłonięto wystawę „Noc 10 lutego 1940. Pamiętamy” wypożyczoną z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.

Zaproszenie

Warsztaty dziennikarsko-wydawniczo-fotograficzne w bibliotece w Konarzycach


W Bibliotece Publicznej Gminy Łomża z/s w Podgórzu Filia w Konarzycach realizowane są warsztaty dziennikarsko- wydawniczo- fotograficzne, skierowane dla młodych użytkowników biblioteki w wieku 13-19 lat. Jest to doskonała okazja do integracji młodzieży, poznania swoich możliwości oraz wspólnych działań w zespole.

Nieprzemilczana historiaUpamiętniając 79 rocznicę deportacji na nieludzką ziemię, powracają w pamięci Sybiraków sceny i wspomnienia tamtych wydarzeń, których byli uczestnikami i świadkami. Nie dziwimy się łzom wzruszenia w ich oczach, oni tę uroczystość najbardziej przeżywają. Ludzie, którzy doświadczyli deportacji, nigdy o niej nie zapomną. Okazując wdzięczność Sybirakom za przykład wiary, męstwa i wielkich otwartych serc odsłoniliśmy przy Bibliotece Publicznej Gminy Łomża z/s w Podgórzu „Aleję Pamięci Ofiar Sybiru”. Na wysokich słupach, które umieszczone zostały obok pomnika Sybiraków znajdują się imiona i nazwiska osób wywiezionych na Sybir z Gminy Łomża.

Subskrybuje zawartość