Sprawozdanie DKK - Anna Mieszkowska "Dzieci Ireny Sendlerowej"

We wtorek 16 marca 2010r. w Bibliotrce Publicznej Gminy Łomża odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. W spotkaniu uczestniczyło pięciu członków. Jego tematem była książka Anny Mieszkowskiej pt.: „Dzieci Ireny Sendlerowej” powieść ta opowiada historia kobiety, która przed wojną była pracownikiem opieki społecznej. Gdy powstało getto w Warszawie, niemieckie władze nie zgodziły się, by opieka społeczna docierała do mieszkających tam Żydów. Zezwalano jednak na udzielanie im pomocy medycznej. Sendlerowa przebierała się za pielęgniarkę i razem ze współpracowniczkami nosiła do getta jedzenie, leki i pieniądze. Po ogłoszeniu decyzji o likwidacji getta, wyprowadziła z niego około 2,5 tys. dzieci, ratując im w ten sposób życie.

Chodź niektórym czytelnikom zabrakło szczegółowych sytuacji w książce to wszyscy byli zgodni, że tylko ktoś najwyższej ludzkiej klasy mógł dokonać czegoś tak ogromnego jak uratowanie tylu niewinnych istot i, że bohaterka powinna stać się symbolem dobrych, przyjacielskich stosunków łączących społeczność polską ze społecznością żydowską.

Członkowie spotkania uważają że książka o Sendlerowej to dzieło o niezaprzeczalnym walorze edukacyjnym. W kontekście wojny dużo się mówi o generałach czy przywódcach. Ale często zapomina się, że na ogromny heroizm stać było również zwykłych ludzi, których nazwisk próżno szukać w podręcznikach historii. I kimś takim jest właśnie Irena Sendlerowa.

Uczestnicy spotkania dyskutowali także o tolerancji żydów w naszym kraju i o religijności Polaków.