Wieczór poezji w Wygodzie

„Cicha noc…–wieczór poezji i kolęd”

W dniu 10.12.2012 r. w bibliotece w Wygodzie kolędą „Cicha noc...” rozpoczął się wieczorek poezji świątecznej, w przygotowanie którego włączyli się czytelnicy i uczniowie naszego gminnego gimnazjum. W spotkaniu uczestniczyło 19 osób. Mogliśmy posłuchać wierszy o gwieździe betlejemskiej, wigilii, choince, o tym dlaczego jest święto Bożego Narodzenia, oraz pięknego opowiadania o Bożym Narodzeniu napisanego przez Lwa Tołstoja. Z opowiadania Bruno Ferrero „Ogród Boga” dowiedzieliśmy się, że na Boże Narodzenie wszyscy otrzymujemy światło, aby nie zabłądzić na drodze, która ma nas prowadzić do Boga. Wspólnie śpiewane kolędy i płonące świece wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Na zakończenie przy herbatce starsi wspominali dawne zwyczaje związane z okresem Bożego Narodzenia. Szkoda, że te dawne zwyczaje powoli idą
w zapomnienie i nie są podtrzymywane przez młodsze pokolenie.