Sprawozdanie z konkursu 28.11.2012

„Błogosławiona Karolina Kózkówna – strażniczka czystości”

W roku 2012 przypadła 10 edycja konkursu o tematyce religijnej, który organizowany jest w naszych bibliotekach w gminie Łomża. Każdego roku uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych mogli poznawać i pogłębiać swoją wiedzę o różnych postaciach świętych i błogosławionych.

Ze względu na peregrynację relikwii bł. Karoliny Kózkówny w naszej diecezji w roku 2011 uznaliśmy, że warto przybliżyć uczniom postać błogosławionej Karoliny i zwrócić uwagę na to ,że świętym można zostać w każdym wieku, nawet bardzo młodym. Chcieliśmy pokazać, że od bł. Karoliny wszyscy mogą uczyć się pracowitości, pomocy innym, szczególnie starszym i posłuszeństwa rodzicom. Młodzi ludzie czytając materiały o bł. Karolinie mogli dowiedzieć się w jakiej rodzinie wzrastała młoda Karolina i jakim szacunkiem darzyła swoich rodziców.
W dniu 28.11.2012 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu odbył się konkurs czytelniczy pt. „Błogosławiona Karolina Kózkówna – strażniczka czystości”. Konkurs przeznaczony był dla klas IV-VI szkół podstawowych gminy Łomża. Celem konkursu było: pogłębienie wiedzy na temat życia bł. Karoliny; pokazanie, że każdy człowiek powołany jest do świętości; upowszechnienie wartości, które wyznawała i zasad, według których żyła bł. Karolina; ukazanie, że najważniejsze w życiu to czynienie dobra wszystkim ludziom. W konkursie wzięło udział 19 uczniów ze szkół podstawowych naszej gminy. Uczniowie odpowiadali na 20 pytań w formie testu. Następnie wszyscy udali się do miejscowego kościoła, aby uczestniczyć we Mszy św., którą celebrował ks. Mirosław Orłowski. Ciepłymi słowami przywitał wszystkich uczestników konkursu i w kilku słowach zaznaczył, że warto mieć w życiu wartości i nie bać się żyć według nich, co wyraźnie pokazuje nam osoba bł. Karoliny. Po Mszy św. w bibliotece podczas oczekiwania na wyniki konkursu głos zabrała dyrektor biblioteki Pani Wiesława Kłosińska i powitała ks. Roberta Śliwowskiego asystenta diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, który skierował słowo do wszystkich zgromadzonych. Po swobodnej rozmowie z dziećmi ksiądz Robert wyraził swoje uznanie na temat wiedzy, którą posiadają uczniowie na temat bł. Karoliny. Następnym punktem było ogłoszenie wyników konkursu. Nagrodzone osoby otrzymały dyplomy i książki, a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Komisja przyznała następujące miejsca:

I – Dominika Jermacz
II – Alicja Kowalewska
III – Wiktoria Modzelewska

oraz wyróżniono: Michalinę Konert, Annę Liżewską, Justynę Chojnowską, Katarzynę Keniksman, Patrycję Małs.