Konkurs plastyczny w Konarzycach

„List do Świętego Mikołaja”

Dnia 10 grudnia 2012 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Łomża Filia w Konarzycach przy współpracy Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Konarzycach odbył się konkurs plastyczny pn. „List do Świętego Mikołaja”. W konkursie udział wzięło 12 uczestników. Celem konkursu było przybliżenie dzieciom postaci Świętego Mikołaja i uświadomienie ich, iż warto wierzyć że marzenia często się spełniają. Wszyscy wykonawcy prac plastycznych za udział otrzymali skromne upominki.


Danuta Malinowska