WIELKIE CZERWCOWE CZYTANIE W GMINIE ŁOMŻA

Już od 11 lat Fundacja „ABCXXI” Cała Polska czyta dzieciom namawia dorosłych rodziców, wychowawców, nauczycieli, opiekunów by czytali codziennie dzieciom, gdyż jest to najbardziej skuteczna i przyjazna metoda wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka i jego edukacji. Biblioteka Publiczna Gminy Łomża wspiera tę akcję.

Inauguracja Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w gminie Łomża, połączona z imprezą czytelniczą tym razem miała miejsce w Bibliotece Publicznej Gminy Łomża Filia w Konarzycach. Na plac koło biblioteki przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele Urzędu Gminy, radni, sołtysi, nauczyciele, rodzice, dziadkowie. Nie zabrakło oczywiście najmłodszych czytelników bibliotek, do których w szczególności kierowaliśmy nasze spotkanie. Z racji Roku Janusza Korczaka, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łomża Pani Wiesława Kłosińska po powitaniu gości, rozpoczęła uroczystość przeczytaniem fragmentu książki Beaty Ostrowickiej „Jest taka historia opowieść o Januszu Korczaku”. Następnie zaprosiła dorosłych, aby włączyli się w głośne czytanie. Również najmłodsze dzieci czytały fragmenty książek, recytowały wiersze, oraz śpiewały piosenki. Za każdy występ otrzymywały słodkości oraz nagrody. Nie zabrakło również konkursów czytelniczych, w których dzieci bardzo chętnie brały udział i wykazywały się dobrą znajomością bajek.

Uczniowie z III klasy Szkoły Podstawowej w Konarzycach przygotowały występ słowno-muzyczny, który uświetnił naszą uroczystość. Barwne ubrania uczestników występu zachwyciły zaproszonych gości. Dzieci recytowały wiersze w gwarze kurpiowskiej oraz tańczyły w rytm muzyki. Miłym akcentem spotkania były zabawy i konkursy z klaunem, taniec z pingwinem i taniec z krasnalem.

Po zabawach przyszedł czas na nagrodzenie najlepszych czytelników Biblioteki w Konarzycach. Pani Danuta Malinowska przekazała dyplomy oraz nagrody książkowe dla swoich wyróżnionych czytelników.

Wszyscy uczestnicy Wielkiego Czerwcowego Czytania mogli skosztować kiełbaski z grilla, oraz słodkości. Naszemu spotkaniu towarzyszyło gumowe miasteczko, samochodziki dla dzieci, wata cukrowa, lody, napoje, loteria, kiermasz książek. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwali strażacy z OSP w Konarzycach. Spotkanie wsparło wielu miłośników dla których ważny był sposób promocji czytelnictwa. Cieszymy się, że tak licznie odpowiedziano na nasze zaproszenie i włączono się do akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Zapraszamy mieszkańców do codziennego czytania książek w bibliotekach naszej gminy.