O bibliotece

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY ŁOMŻA

Bibliotekę Publiczną Gminy Łomża tworzą:

  • Biblioteka Publiczna w Podgórzu będąca jednocześnie siedzibą Biblioteki Gminnej [więcej]
  • Filia Biblioteczna w Konarzycach [więcej]
  • Filia Biblioteczna w Kupiskach [więcej]
  • Filia Biblioteczna w Pniewie [więcej]
  • Filia Biblioteczna w Wygodzie[więcej]

W okresie dotychczasowego swego istnienia adres siedziby biblioteki zmieniał się czterokrotnie. Na początku była to biblioteka w Konarzycach, później w Pniewie, następnie w Kupiskach a od 9 grudnia 2003 roku jest nią Podgórze. Wspomniane biblioteki powstawały w latach 1956-1959 z wyjątkiem Pniewa. Tu biblioteka powstała dopiero w 1979 roku. W pierwszych latach swojego funkcjonowania nazywały się Gromadzkimi Bibliotekami Publicznymi. W chwili powstania gminy zmieniła się nazwa na Gminną Bibliotekę Publiczną