Sprawozdanie z konkursu

VIII EDYCJA
GMINNEGO KONKURSU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
"ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA
PATRON POLSKI I MŁODZIEŻY"

Dnia 17 listopada 2010r. w Bibliotece Publicznej Gminy Łomża z/s w Podgórzu odbyła się VIII edycja konkursu o tematyce religijnej pt.: „Św. Stanisław Kostka – patron Polski i młodzieży” Konkurs przeznaczony był dla uczniów -klas IV – VI szkoły podstawowej. Celem konkursu było zapoznanie uczniów z postacią św. Stanisława Kostki, pogłębienie wiedzy na temat jego życia, ukazanie, na czym polega prawdziwa świętość osiągnięta w tak młodym wieku, uświadomienie, że praca i modlitwa to droga, by w krótkim czasie stać się dojrzałym chrześcijaninem oraz zachęta do bycia wytrwałym w dążeniu do wytyczonego celu.

Uroczystość konkursowa rozpoczęła się o godzinie 9.00 dyrektor biblioteki Pani Wiesława Kłosińska powitała gorąco uczestników konkursu oraz wyjaśniła zasady testu konkursowego. 21 uczniów z 6 szkół: w Podgórzu, Pniewie, Puchałach, Wygodzie, Kupiskach i Konarzycach przystąpiło do pisania testu. O godzinie 10.00 wszyscy uczestnicy oraz zaproszeni goście udali się na nabożeństwo do kościoła pw. Św. Antoniego z Padwy w Podgórzu. Mszy św. Przewodniczył ks. Mirosław Orłowski. Następnie zgromadzeni goście byli świadkami montażu słowno-muzycznego przybliżającego postać Św. Stanisława Koski, który przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Konarzycach. Po pięknym wystąpieniu artystów odbyło się podsumowanie konkursu. Nagrody przyznano:

I miejsce: Magdalena Abramowicz – SP Kupiski
II miejsce: Aleksandra Łada – SP Puchały
Agnieszka Wyrzykowska – SP Puchały
Sebastian Konopko – SP Puchały
III miejsce: Katarzyna Nasiadko – SP Kupiski
Hubert Kaczyński – SP Puchały
Wyróżnienia: Zuzanna Krzeczkowska – SP Pniewo
Marta Ogonowska – SP Wygoda
Patrycja Modzelewska – SP Wygoda
Kamila Koszykowska – SP Podgórze
Dominika Smekta – SP Kupiski

W uroczystości tej wzięło udział około 90 osób. Wśród zaproszonych gości był Dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Pan Tomasz Tyszka, Przewodniczący Rady Gminy Łomża Pan Robert Łada, dyrektorzy i nauczyciele szkół, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu, katecheci i księża: ks. Proboszcz Andrzej Popielski, ks. Mirosław Orłowski.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy a laureaci oraz osoby biorące udział w montażu słowno-muzycznym zostali nagrodzeni nagrodami książkowymi.