MĄDRZY CYFROWIBiblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu bierze udział w II edycji programu edukacyjnego MĄDRZY CYFROWI.
MĄDRZY CYFROWI to pierwszy w Polsce program łączący edukację moralną i rozwijanie postaw prospołecznych uczniów z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych. Projekt realizowany jest przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org.

Patronat honorowy: Biblioteka Narodowa, Narodowe Centrum Kultury

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW
• Podnoszenie kompetencji moralnych, społecznych i cyfrowych młodzieży, w tym umiejętności sprawnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii oraz zasobów dostępnych w sieci.
• Zapoznanie uczniów z metodą myślenia projektowego (Design Thinking) i stworzenie możliwości samodzielnej realizacji przez nich projektu społecznego.
• Rozwijanie u uczniów umiejętności językowych i czytelniczych (wprowadzenie w świat literatury) oraz komunikacyjnych (w tym dyskutowania, argumentowania i odpierania argumentów), a także myślenia logicznego i krytycznego, refleksji, wnioskowania, przedsiębiorczości oraz rozwiązywania problemów w korzystny społecznie sposób.
• Rozwijanie kreatywności, innowacyjności, samodzielności i umiejętności współpracy.
• Rozbudzanie u uczniów zainteresowań poznawczych oraz potrzeby pogłębiania wiedzy w celu lepszego, dojrzalszego rozumienia otaczającego ich świata.
• Zachęcenie uczniów do otwartości, aktywności, odpowiedzialności społecznej i zaangażowania w zmienianie świata na lepsze oraz pokazanie, że narzędzia cyfrowe mogą im w tym pomóc

Uczniu klasy IV-VIII zrób coś dla siebie, przyjdź do biblioteki i weź udział w projekcie MĄDRZY CYFROWI.