Podsumowanie projektu „I wszystko gra- edukacja orkiestrowa w Gminie Łomża”


1 września 2019r. miało miejsce podsumowanie projektu „I wszystko gra- edukacja orkiestrowa w Gminie Łomża” z Programu Narodowego Centrum Kultury Kultura- Interwencja 2019r., które zbiegło się z obchodami 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
Celem zadania było zwiększenie umiejętności gry na instrumentach dętych, uwrażliwienie na sztukę, muzykę, kulturę oraz wsparcie istniejącej Orkiestry dętej w Podgórzu o nowych członków. Zadanie obejmowało cykl warsztatów edukacyjno- artystycznych, udział w koncertach.
Podczas koncertu Orkiestry dętej z Podgórza, swoje umiejętności pokazało pięcioro nowych jej członków, którzy uczestniczyli w warsztatach podczas trwania projektu. W koncercie brały udział również dwie inne orkiestry: Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie. Dla nowych członków orkiestry w Podgórzu była to zatem okazja do zmierzenia się z weteranami, mającymi duże doświadczenie w występach orkiestrowych.
Spotkaniu towarzyszyło stoisko animacyjne dla dzieci, przy którym odbywały się gry, zabawy edukacyjne.