Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 5.06.2019

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom to największe doroczne święto czytelnicze w ramach trwającej od 2001 r. kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Filia Biblioteczna W Wygodzie corocznie włącza się do tej akcji organizując gminny konkurs pt. ”Mistrz Głośnego Czytania-umiem i lubię czytać”. Konkurs odbył się 5.06.2019 r. i zgromadził 34 uczestników z 7 szkół podstawowych naszej gminy. Celem konkursu jest m.in. popularyzacja polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej, mobilizacja uczniów do czytania, rozwój zainteresowań czytelniczych, integracja uczniów z różnych szkół i wyłonienie Mistrza Głośnego Czytania. Uczniowie czytali fragmenty książek bez wcześniejszej znajomości tekstów.

Młodsi uczniowie czytali fragmenty książki Ewy Nowak „Pułapka na ktosia” i Waldemara Cichonia „Cukierku, ty łobuzie!”, a starsi opowiadania z książki „Gorzka czekolada”. Komisja w składzie: Renata Czerwińska, Magdalena Mucha, Marta Gosk oceniała uczniów pod względem płynności czytania, modulowania głosu, poprawności językowej i właściwego przestankowania podczas czytania. Po uważnym wysłuchaniu wszystkich osób zostały przyznane następujące miejsca :
Grupa I – klasy I-II : 1 miejsce Sebastian Olszewski i Amelia Modzelewska ; 2 miejsce Wiktor Boraczewski. Klasy III-IV : 1 miejsce Emilia Ewa Gardocka i Maja Malinowska : 2 miejsce Aleksandra Chomontowska : III miejsce Lena Lemańska.
Grupa II – klasy V- VIII : 1 miejsce Sebastian Kozikowski ; II miejsce Gabriela Dąbrowska ; III miejsce Justyna Ciołek, oraz wyróżnienia dla Katarzyny Boguskiej i Jakuba Tomaszczyka. Dyplom dla swojej szkoły oraz tytuł Mistrza Głośnego Czytania zdobył Sebastian Kozikowski ze Szkoły Podstawowej im. ppor.dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” w Konarzycach. Wszyscy nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.
W trakcie obrad komisji przed budynkiem biblioteki odbywało się głośne czytanie , w którym udział wzięło ok. 130 osób ( uczniowie z nauczycielami ze szkoły w Wygodzie, uczestnicy konkursu, rodzice, bibliotekarze). Chętni mogli spróbować swoich sił w rozwiązywaniu zagadek i czytaniu fragmentów książki Justyny Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” . Na koniec wszyscy uczestnicy naszego głośnego czytania otrzymali zakładki do książek.
Bożena Modzelewska