Sprawozdanie z promocji książki

Promocja książki Henryka Kotowskiego „Do Łomży jedziemy”

W dniu 01.10.2010r. w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Łomża odbyła się promocja tomiku wierszy Henryka Kotowskiego pt. „Do Łomży jedziemy”, którego wydawcą jest Biblioteka Publiczna Gminy Łomża.

Autor urodził się 17 lutego 1942 r. w Kotach. W 1956 r. ukończył Szkołę Podstawową w Puchałach. Od wczesnej młodości związany był z pracą w gospodarstwie rolnym swoich rodziców, którego następnie stał się właścicielem. Prowadził je wspólnie z żoną do czasu przejścia na emeryturę w 2006r. Wrodzone umiłowanie do piękna ojczystego słowa skłoniło go do podjęcia prób pisania wierszy. Te, które zawarte są w tomiku „Do Łomży jedziemy” powstawały od 1984 roku.
Promocyjne spotkanie rozpoczęła dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łomża pani Wiesława Kłosińska. Gorąco przywitała autora, jego żonę i najbliższych. Zaproszonym gościom przybliżyła postać pana Henryka Kotowskiego jako człowieka wyjątkowego, dla którego praca na roli była inspiracją do pisania wierszy, świadczą o tym słowa autora książki:

„Po co ja mam wiersze pisać?
Po co trudzić głowę?
Trzeba tylko wyjść na pole
Tam wiersze gotowe”

Podkreśliła także jego umiejętność bystrej obserwacji zmian zachodzących wokół niego, gorący patriotyzm, wrażliwość oraz dar przekazania swych myśli w słowa poetyckie.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Łomża pan Jacek Albin Nowakowski. Przywitał przybyłych na spotkanie. Wśród zaproszonych gości byli m. in.: Jego Ekscelencja Ks. Bp Tadeusz Zawistowski, księża: Jan Paweł Płoński, Andrzej Popielski, Mirosław Orłowski, Wicestarosta Powiatu Łomżyńskiego pan Marek Dworakowski, Inspektor Kultury Starostwa Powiatowego pani Elżbieta Gosk, dyrektor Urzędu Pracy w Łomży pan Mieczysław Bieniek, Komendant OSP w Podgórzu pan Marcin Ceran, Sekretarz Gminy Łomża pani Barbara Sobczyńska-Wanke, Dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża pan Tomasz Tyszka, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie pan Jerzy Sęk, Dyrektorzy Szkół Gminy Łomża wraz z nauczycielami, Dyrektorzy i pracownicy Bibliotek Publicznych
z powiatu łomżyńskiego i kolneńskiego, radni z powiatu łomżyńskiego, radni i sołtysi Gminy Łomża oraz społeczność lokalna.
Pan Wójt swoje wystąpienie rozpoczął od przytoczenia słów, które umieścił na początku książki:


Przekazujemy Państwu rzecz tyleż niezwykłą, co tak po ludzku - swojską. Pan Henryk Kotowski jest przecież mieszkańcem naszej gminy. Związał się z nią jak z rodziną. Tu przez wiele lat rosił potem rolnika swoją ojcowiznę, tu za pługiem szukał inspiracji, tu - na progu rodzinnego domu - swoje twórcze uniesienia przelewał na papier. Jesteśmy dumni z jego bogatego dorobku, z tych pięknych, choć przecież tak prostych słów, z taką dumą opisujących rodzinne Koty, gminę Łomża, miasto, do którego tyle razy wyjeżdzał, ale zawsze wracał tam, gdzie zapach rodzinnej strzechy...
Czytałem te strofy z satysfakcją, bo są mi bardzo bliskie - także jako skromnemu wydawcy tego pięknego tomu. Ale z czystym sumieniem polecam je każdemu, bo wyczytać z nich można przede wszystkim ogromny patriotyzm, umiłowanie Małej Ojczyzny, szacunek dla rodziców i przeszłości, umiłowania stron rodzinnych.
Czytajcie, Mili państwo, te wiersze, bo w nich jest kawałek nieba z rodzinnych stron...

Jacek Albin Nowakowski
Wójt Gminy Łomża

Kolejnym punktem programu była recytacja wierszy autora w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu. Recytacji wierszy towarzyszył akompaniament muzyczny Pana Jerzego Sęka. Następnie głos zabrał sam autor. Zaprezentował swoje wiersze, a także wyjaśnił okoliczności ich powstania. Wiele emocji wzbudziły wystąpienia pani Alicji Jaszczuk, pana Henryka Kłosińskiego, pani Grażyny Kamieńskiej, którzy osobiście chcieli zaprezentować wiersze tym samym udowodnili ich wszechstronność tematyczną. Córka Pana Kotowskiego przeczytała wiersz najbliższy jej sercu „Zabić prawdę”

Już wyrok na prawdę wydany
Niech żyje kłamstwo prawda musi skonać
Trzeba ją zdławić przemilczeć zakłamać
Trzeba wyrok na prawdzie wykonać

Trzeba ją zgnębić zakuć w kajdany
Wtrącić do więzień zniszczyć nawet prawdy przedmurze
W prasie gdzie miała być prawda
Będzie kilka kresek i napis „ustawa o cenzurze”

Odważnie o niej mówią już tylko jednostki
Już wkrótce kłamstwo będzie się panoszyć
Tylko ten kapłan od Stanisława Kostki
Prawdę odważnie wciąż głosi

I nie skutkują surowe zakazy
Nic też nie znaczą groźby i rozmowy
On nieugięcie zawsze powtarza
„Dla prawdy jestem na wszystko gotowy”

Bo prawda od Boga wypływa
I jest podstawą człowieczej wiary
I tak jak miłość szlachetna prawdziwa
Wymaga od nas niejednej ofiary

Bo kiedy prawdę wydać w dłoń katowską
I rany się po niej zabliźnią
To Polska przestanie być Polską
Przestanie być naszą ojczyzną

Niech więc lęk serc naszych nie wzrusza
O prawdę stańmy odważnie do boju
Bać trzeba się tylko zdrady Chrystusa
Za kilka srebrników jałowego spokoju

I nadeszła okrutna noc października
I umilkł głos gorliwego kapłana
Lecz prawda do umysłów i serc przenika
Bo za nią męczeńska krew została przelana

Nie zabrakło też chwil wzruszeń, których dostarczyli poecie organizatorzy, składając na jego ręce wyrazy podziękowania i gratulacji urzeczywistnienia jego marzeń.
Pan H. Kotowski z wielkim wzruszeniem podziękował wszystkim, którzy w różny sposób przyczynili się do wydania jego twórczości jak również tym, co wspierali go, gdy te wiersze tworzył. Cieszył się bardzo, że kawałek historii ocalił od zapomnienia.
Dyrektor biblioteki podkreśliła, że to jest pierwsza w gminie Łomża pozycja wydawnicza, zawierająca wierszowany plan przemyśleń twórcy z ludu, jednego spośród nas. Z pewnością ten „swój wierszowany „ świat maluje każdego dnia nie tylko pan Kotowski. Mamy nadzieje, że edytorska działalność naszej biblioteki, dzięki temu będzie mogła się rozwijać. Chcemy wydawać nie tylko wiersze, ale też wspomnienia, prozę, inne publikacje. Tak również postrzegamy misję biblioteki, która ma ludziom nie tylko ułatwić dostęp do książki, ale mieć wpływ na powstanie nowych książek.
Podsumowaniem uroczystości były wystąpienia wicestarosty powiatu łomżyńskiego pana Marka Dworakowskiego oraz Jego Ekscelencji Ks. Bpa Tadeusza Zawistowskiego.
W swoim krótkim przemówieniu ksiądz biskup przedstawił funkcję współczesnego poety
w kulturze, podkreślił rolę poetów na przełomie dziejów zwracając szczególną uwagę na potęgę słowa poetyckiego oraz na znaczenie literatury regionalnej.
Spotkanie przebiegało w niezapomnianej miłej atmosferze pełnej radości, miłości.