Biblioteka w Wygodzie

13 kwietnia 1958 r. - powstanie biblioteki. Wpisano do inwentarza bibliotecznego pierwsze książki jako dary w ilości 600 woluminów. Książki umieszczone były w prywatnym mieszkaniu. Bibliotekarkami były nauczycielki – Helena Szleszyńska, potem kilka miesięcy Teresa Nita. Księgozbiór liczy 3247 woluminów.

1962 r. – w bibliotece pracuje Jan Karwowski. Księgozbiór powiększa się do 3851 woluminów. Biblioteka mieści się w budynku prywatnym u Pana Radgowskiego i zajmuje ok. 30 m2.

1965 r. - 31 kwietnia 1979 r. – kierownikiem biblioteki zostaje Pani Irena Żebrowska. Biblioteka przenosi się do kolejnego mieszkania prywatnego (2 pomieszczenia o metrażu
45 m2) do Państwa Wiśniewskich.

1 maj 1979 r. – 30 września 1981 r. - w bibliotece pracuje Pani Elżbieta Wiśniewska. Biblioteka liczy 10754 woluminów.

1 listopad 1981 r. - w bibliotece pracę rozpoczyna Pani Bożena Modzelewska.

1990 r. - następują przenosiny biblioteki do Modzel Starych do Państwa Ceran. Księgozbiór liczący 14400 woluminów musi pomieścić się na 28 m2.

1992 r. - biblioteka powróciła do Wygody do budynku prywatnego Państwa Jadackich. Na bibliotekę przeznaczono 2 pomieszczenia o powierzchni 36 m2.

1995 r. - przeniesienie biblioteki do budynku, w którym znajduje się do dnia dzisiejszego. Jest to budynek po sklepie GS, który został wykupiony przez Urząd Gminy w Łomży. Biblioteka posiada powierzchnię 120 m2 z piękna czytelnią.

1996 r. – do biblioteki publicznej dołączono bibliotekę szkolną od tego roku na podstawie umowy zawartej między dyrektorem szkoły a dyrektorem biblioteki filia biblioteczna w Wygodzie przejęła obowiązki biblioteki szkolnej.

2003 r. – Zakupiono pierwszy komputer i rozpoczęto budowanie katalogu elektronicznego.

2007 r. - 2009 r. - wykonano elewację budynku, remont pomieszczeń, powiększono czytelnie i utworzono pomieszczenie socjalne.