60 lat Biblioteki Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu

Na dzisiejszy wizerunek biblioteki gminnej w Podgórzu i jej filii (w Pniewie, Kupiskach, Konarzycach i Wygodzie) pracuje oddane grono pracowników, którzy w funkcjonowanie biblioteki wkładają wiedzę, serce i umiejętności. Obsługują czytelników, zakupują i opracowują nowości, budują katalogi zbiorów, bazy informacyjne, stwarzają użytkownikom możliwość zdobywania wiedzy, uczestnictwa w kulturze oraz rozwijania zainteresowań. Ich praca często pozostaje niewidoczna dla czytelników i użytkowników, a jej kierunki wynikają ze zmian zachodzących we współczesnym świecie.

Biblioteka pozyskuje pozabudżetowe środki finansowe na rozwój infrastruktury, kultury lokalnej i regionalnej, organizuje imprezy kulturalno-oświatowe, realizuje zadania wynikające z potrzeb środowiska, wydaje publikacje książkowe dokumentujące lokalną historię. Na uwagę zasługuje działalność Dyskusyjnych Klubów Książki oraz Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej. Przy bibliotece działają także dwa stowarzyszenia: lokalne Stowarzyszenie „Nasze Miejsce” oraz zawodowe – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Łomży. W bieżącym roku mija 60 lat działalności Biblioteki Publicznej Gminy Łomża. Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć i intensywności działań. W pełni wykorzystaliśmy czas, pracując dla ludzi, a naszej różnorodnej działalności zawsze towarzyszy książka. To atrybut przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
Milkną głosy o bezużyteczności bibliotek, a coraz częściej słychać, że tych placówek powinno być więcej. Środowiska lokalne potrzebują prężnych bibliotek, które nie tylko służą rozwojowi czytelnictwa, ale wspierają i zaspakajają potrzeby w zakresie wiedzy, kultury, rozrywki, są oazą bezpieczeństwa oraz miejscem miłego spędzania czasu wolnego.
Walczmy o istnienie samodzielnych bibliotek, bo włączanie ich w struktury innych instytucji prowadzi do degradacji. Szczególnie ma to znaczenie w dzisiejszych czasach, kiedy prawo na to pozwala. Zamykanie bibliotek bądź ich włączenie w inne struktury przekonuje młodych ludzi, że książka nie jest priorytetem, że jest to forma przestarzała, niemodna. Jest też, niestety, przyzwolenie na nieczytanie. Książkę coraz częściej zamienia się na komputer czy komórkę, tymczasem te nowoczesne narzędzia powinny wspierać czytanie, a nie je zastępować. Pamiętajmy, biblioteka i książka to podstawowy element rozwoju duchowego człowieka i fundament każdej cywilizacji.
Z okazji 60-lecia biblioteki zorganizowaliśmy konferencję 8 kwietnia 2019 roku. Pragniemy podkreślić znaczenie małych bibliotek samorządowych. Bibliotekę pokazujemy jako instytucję kreującą życie kulturalne środowiska i w telegraficznym skrócie przedstawiamy jej działalność na różnych polach w formie prezentacji drukowanej, aby zachęcić do dyskusji. Zaproszeni prelegenci z różnych środowisk, z Biblioteki Narodowej, wojewódzkiej, powiatowej, Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, podzielą się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, problemami. Nasz jubileusz będzie okazją do spotkania się środowisk bibliotekarskich ziemi łomżyńskiej i innych regionów województwa podlaskiego, wymiany doświadczeń, praktyk czy wyjątkowych pomysłów służących rozwojowi kultury.

Wiesława Kłosińska

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łomża
z siedzibą w Podgórzu