Nieprzemilczana historiaUpamiętniając 79 rocznicę deportacji na nieludzką ziemię, powracają w pamięci Sybiraków sceny i wspomnienia tamtych wydarzeń, których byli uczestnikami i świadkami. Nie dziwimy się łzom wzruszenia w ich oczach, oni tę uroczystość najbardziej przeżywają. Ludzie, którzy doświadczyli deportacji, nigdy o niej nie zapomną. Okazując wdzięczność Sybirakom za przykład wiary, męstwa i wielkich otwartych serc odsłoniliśmy przy Bibliotece Publicznej Gminy Łomża z/s w Podgórzu „Aleję Pamięci Ofiar Sybiru”. Na wysokich słupach, które umieszczone zostały obok pomnika Sybiraków znajdują się imiona i nazwiska osób wywiezionych na Sybir z Gminy Łomża.

Na jednej ze ścian przy alei umieszczono fototapetę na szkle przedstawiającą pejzaż syberyjski. Uzupełnia to całość alei oraz oddaje piękno tamtejszej ziemi. Na podświetlanych słupach są wszystkie te nazwiska, które udało nam się potwierdzić i udokumentować- mówiła Wiesława Kłosińska, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łomża. Potrzeba serca nakazuje nam kultywować pamięć o tragicznych losach naszych przodków. To jest ta pamięć historyczna, której my nie możemy pozwolić umrzeć- mówił podczas uroczystości Piotr Kłys, wójt gminy Łomża. Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed Pomnikiem Pamięci Ofiar Sybiru. Naszej uroczystości towarzyszyli zaszczytni goście: Związek Sybiraków Oddział w Łomży na czele z panią Prezes Danutą Pieńkowską- Wolfart, Poseł na Sejm RP – Lech Antoni Kołakowski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Marek Olbryś wraz z Wiceprzewodniczącym Sejmiku Markiem Komorowskim, przedstawiciele Senator Marii Anders, Poseł Bernadety Krynickiej, Wicestarosta - Maria Dziekońska, Rektor PWSiP – Dariusz Surowik, służby mundurowe, radni Gminy Łomża, sołtysi, osoby wspierające bibliotekę, mieszkańcy Gminy Łomża. Przed budynkiem biblioteki odsłonięto wystawę „Noc 10 lutego 1940. Pamiętamy” wypożyczoną z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Ekspozycja przedstawia sylwetki ludzi trzymających walizki. Na ich powierzchni zapisane zostały urywki wspomnień i losy rodzin deportowanych na Wschód a w miejscach twarzy zamontowano lustra, tak by czytający mógł się wcielić w postaci, które obserwuje. O wystawie dokładniej opowiadała Monika Szarejko- Kierownik Działu Wystaw
z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku i jej współautorka. Dalsza część uroczystości odbyła się
w sali konferencyjnej przy bibliotece, gdzie miała miejsce promocja książki „Nieprzemilczana historia. O zesłańcach Sybiru z Gminy Łomża” wydanej przez bibliotekę w Podgórzu. Umieszczone zostały w niej Opowieści deportowanych- z rozmów, notatek i publikacji; Nasi rodzice, Nasi dziadkowie; W Podgórzu czasu wojny, Sybiracy po latach i aneksy m.in. z listą osób wywiezionych w głąb ZSRR w latach 1940-1944. Materiał zawarty w publikacji w znakomity sposób uzupełnia luki w historii środowisk lokalnych. Uroczystość zgromadziła wiele osób chcących włączyć się w obchody upamiętniające wydarzenia sprzed 79 lat.

Kozłowska Justyna