Biblioteka w Kupiskach

1 kwietnia 1956 r. - Powstanie Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Kupiskach, a pierwszy wpis w księdze inwentarzowej księgozbioru nastąpił 28 marca 1956 r. w ilości 272 woluminów i dokonany został przez Panią Teresę Zaczek

9 listopad 1956 r. - przekazano bibliotekę Pani Hilarii Jankowskiej

29 kwietnia 1957 r. – 2 październik 1978 r. w bibliotece kolejno pracowały:

 • Pani Zofia Tyborowska
 • Pani Krystyna Szudrawska
 • Pani Urszula Boryszewska
 • Pani Janina Dębowska
 • Pani Zofia Kamińska
 • Pani Eugenia Bałazy
 • Pani Teresa Niklewicz
 • Pani Danuta Kamińska
 • Pani Bogumiła Maciejewska
 • Pani Krystyna Kardaszewska
 • Pani Elżbieta Jankowska

2 październik 1978 r. - bibliotekę przejęła Pani Helena Chylińska i była pierwszą osobą z wykształceniem bibliotekarskim. Biblioteka była zlokalizowana w prywatnym domu i zajmowała powierzchnię 18m2

2 listopad 1983 r. – Biblioteka zostaje siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej z czteroma filiami (Pniewo, Konarzyce, Podgórze, Wygoda).

9 marca 1984 r. - przeniesiono bibliotekę do budynku gminnego o powierzchni 40m2, a w 1994 roku przekazano dodatkowe pomieszczenie o powierzchni 25 m2
Bibliotekę zlokalizowano w centralnym punkcie miejscowości, co bardzo korzystnie wpływa na jej działalność
2 stycznia 1997 r. - dokonano połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kupiskach Starych z biblioteką Szkoły Podstawowej w Kupiskach i zlokalizowano ją w budynku szkolnym o powierzchni 100 m2
Bibliotekę zlokalizowano w pomieszczeniu poniżej parteru, co uniemożliwia dostęp dla osób starszych i niepełnosprawnych.

2001 r. - Odejście na emeryturę kierownika Pani Heleny Chylińskiej oraz zmiana siedziby biblioteki gminnej, siedzibą zostaje placówka biblioteczna w Podgórzu.

1 sierpnia 2001 r. – kierowanie filią biblioteczną powierza się Pani Irenie Kubrak. Biblioteka nadal pełni obowiązki biblioteki szkolnej.

2003 r. – Zakupiono pierwszy komputer i rozpoczęto budowanie katalogu elektronicznego.