Muzyczne spotkania w bibliotece

Nie od dziś wiadomo, że muzyka ma magiczną moc wywoływania najszlachetniejszych emocji, dlatego muzyką właśnie Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu pragnie uświęcić rocznice patriotyczne oraz spotkania okolicznościowe lokalnej społeczności. Projekt ,,Orkiestra dęta na wynos- dla każdego” realizowany od maja 2018 roku ma za zadanie organizację oferty edukacji kulturalnej (warsztaty muzyczne) oraz stworzenie nowej oferty kulturalnej (koncerty patriotyczne i spotkania kolędowe).

Od czerwca trwają warsztaty muzyczne dla dzieci w wieku 7-15 lat w kilku grupach, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Uczestnicy zdobywają nowe umiejętności a orkiestra dęta może zdobyć nowych członków. Młodzi ludzie rozbudzając swoje zainteresowania artystyczne biorą aktywny udział w tworzeniu kultury. Dzięki wybudzaniu aktywności wśród dzieci i młodzieży działania biblioteki wpływają na rozwój naszej Małej Ojczyzny.