„Święty Stanisław Kostka – patron dzieci i młodzieży”


Rok 2018 dla Polski jest szczególnym rokiem. Przypada właśnie 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, oraz 450 rocznica śmierci św. Stanisława Kostki. Już w roku 1674 (jeszcze przed kanonizacją bł. Stanisława Kostki) papież Klemens X ogłosił go patronem Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, a jego święto ustanowił 13 listopada. Od 1962 r. papież Jan XXIII ogłosił św. Stanisława jednym z patronów Polski. Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu postanowiła przybliżyć uczniom szkól gminy Łomża postać tego świętego.

W dniu 21.11.2018 r. w bibliotece w Podgórzu odbył się konkurs religijny pt. „Święty Stanisław Kostka – patron dzieci i młodzieży”. W konkursie wzięło udział 26 uczniów z klas V-VIII szkół gminy Łomża. Celem konkursu było m.in.: pogłębienie wiedzy na temat życia św. Stanisława Kostki, ukazanie na czym polega prawdziwa świętość , zachęta do bycia wytrwałym i odważnym w dążeniu do wytyczonego celu, oraz pokazanie, że św. Stanisław żyjący w XVI w. może być wzorem do naśladowania dla współczesnej młodzieży. Uczniowie odpowiadali na 22 pytania. W czasie, gdy komisja sprawdzała testy, młodzież biorąca udział w konkursie miała trochę wesołej zabawy. Za pomocą przebieranych scenek, czy też rysowania na kartce papieru trzeba było przedstawić różnych znanych świętych. Największą wiedzą o tym młodym świętym wykazali się następujący uczniowie:
I miejsce Boguska Katarzyna SP Jarnuty
II miejsce Chojnowska Amelia SP Jarnuty
II miejsce Mieczkowska Julia SP Wygoda
III miejsce Chludziński Oskar SP Konarzyce
III miejsce Zakrzewska Aleksandra SP Wygoda
Wyróżnienia: Mioduszewska Anna SP Puchały i Grzymała Lidia SP Jarnuty
B. Modzelewska