Biblioteka w Pniewie

1979 r. – biblioteka powstała w oparciu o księgozbiór biblioteki w Puchałach. Pierwszą bibliotekarką była Pani Anna Grzanko- Chmielewska. Księgozbiór liczył około 6 000 woluminów. Siedzibą biblioteki o powierzchni 40 m² był budynek OSP w Pniewie.

1999 r. – w wyniku przeprowadzonego remontu biblioteka powiększyła się o 30 m², co umożliwiło uruchomienie czytelni.

1982- 1983 r. – kierownikiem biblioteki zostaje Pani Alicja Dobrzyńska.

Listopad 1983r. – kierownikiem biblioteki zostaje Pani Weronika Jaworowska. Liczba woluminów systematycznie się powiększa.

2003r. – w bibliotece pracuje nadal Pani Weronika Jaworowska. Zaczęto budowę elektronicznej wersji katalogu bibliotecznego. Na koniec 2003 r. księgozbiór liczy 12 922 woluminy. Lokal biblioteki jest w bardzo złym stanie. Największym zagrożeniem dla księgozbioru i jest panująca wilgoć.

2003 r. – Zakupiono pierwszy komputer i rozpoczęto budowanie katalogu elektronicznego.

2007 r. – przeprowadzono remont biblioteki. Powierzchnia lokalu wynosi 120 m². Księgozbiór liczy już 14 696 woluminów. Wyodrębniona czytelnia i zaplecze socjalne podnosi wartość biblioteki i przyciąga czytelników.

2008 r. – pracownikiem biblioteki zostaje Justyna Kozłowska. Księgozbiór liczy 15 133 woluminy. Budowany jest elektroniczny katalog księgozbioru.

2009r. – lokal biblioteki zostaje zmniejszony do 70 m² w wyniku powstania Centrum Kształcenia- Wioska Internetowa.