Biblioteka w Konarzycach

28 marca 1956 r.– powstanie biblioteki. Pierwszy księgozbiór liczący 709 woluminów został przekazany jako dar z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łomży. Biblioteka została zlokalizowana w mieszkaniu prywatnym. Pierwszą bibliotekarką była Pani Maria Dziekońska.

28 lipca 1960 r. – kierownikiem biblioteki zostaje Pani Jadwiga Kania. Stan księgozbioru liczy 1613 woluminy.

20 czerwca 1961 r. - księgozbiór biblioteki przejmuje Pani Anna Kamińska. Stan księgozbioru 1779 woluminów.

31 lipca 1962 r. – bibliotekę przejmuje Pani Urszula Nerkowska. Biblioteka cały czas zlokalizowana jest w mieszkaniach prywatnych. Księgozbiór liczy wtedy 2006 książek.

16 września 1965 r. – Kolejna zmiana kierownika biblioteki. Księgozbiór biblioteki w ilości 3356 woluminów przejmuje Pani Malinowska Stanisława.

8 maja 1972 r. – Bibliotekarzem zostaje Pani Zofia Dziekońska. Księgozbiór liczy już 5620 woluminów.

10 października 1975 r. – biblioteka licząca 6 243 woluminy przejmuje obowiązki Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami. Kierownikiem biblioteki zostaje Pani Urszula Boguska.

25 kwietnia 1978 r. – obowiązki kierownika Gminnej Biblioteki przejmuje Pani Urszula Chrostowska, która po trzech latach działalności przekazuje siedzibę Gminnej Biblioteki do Pniewa.

30 kwietnia 1981 r. – księgozbiór filii bibliotecznej przekazany zostaje Pani Barbarze Trawińskiej i przeniesiony do innego lokalu, ale również w mieszkaniu prywatnym. Stan księgozbioru to 7935 woluminów. Bibliotekarka pracuje tylko na ½ etatu.

16 kwietnia 1985 r. – kierownikiem filii bibliotecznej liczącej 8 579 woluminów zostaje Pani Danuta Malinowska. Biblioteka wówczas pozyskuje czytelnie z 9 miejscami dla czytelników. Ogólna powierzchnia biblioteki to 60 m2

1994 r. - biblioteka zmienia lokal. Księgozbiór zostaje przeniesiony do budynku gminnego, gdzie biblioteka zajmowała powierzchnię 90 m2.

2003 r. – Zakupiono pierwszy komputer i rozpoczęto budowanie katalogu elektronicznego.

2007 r. – Biblioteka zostaje przeniesiona do nowego lokalu w budynku Straży Pożarnej w Konarzycach o powierzchni 200 m2. Lokal biblioteki wyposażony jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych.