Biblioteka w Podgórzu

18 marca 1959 r. – powstanie biblioteki. Pierwszy księgozbiór liczący 522 woluminy został przywieziony z Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Jakaci Dwornej. Biblioteka została zlokalizowana w budynku OSP i zajmowała powierzchnię 20 m2.
Pierwsza bibliotekarką była Pani Weronika Galanek

9 listopad 1959 r. – biblioteką kieruje Pani Jadwiga Cieślik a księgozbiór liczył 1091 egzemplarzy.

5 listopad 1960 r. - kierownikiem biblioteki zostaje Pani Nina Gontarz.

20 czerwca 1968 r. - księgozbiór zostaje przekazany w ilości 3615 woluminów Pani Helenie Kotara-Serwatko i przeniesiono bibliotekę do budynku prywatnego o powierzchni 26 m2.

15 stycznia 1976 r. - kierownikiem biblioteki zostaje Pani Barbara Cychol. Księgozbiór liczy wtedy 4 621 woluminów i kolejny raz następuje zmiana lokalu (30 m2).

1981 r. - księgozbiór powierzono Pani Małgorzacie Kotara-Kuliś. Liczba woluminów wzrosła do liczby 6 040 pozycji. Biblioteka znowu się przenosiła do innego budynku prywatnego

16 kwietnia 1986 r. - kierownikiem biblioteki zostaje Pani Hanna Dziubińska. Księgozbiór liczył już 6 834 woluminy

7 marca 1987 r. - funkcję kierownika placówki obejmuje Pani Wiesława Kłosińska. Biblioteka kolejny raz przenosi się do prywatnego domu, gdzie na 60 m2 oprócz wypożyczalni powstaje czytelnia z 16 miejscami.

2003 r. – Zakupiono pierwszy komputer i rozpoczęto budowanie katalogu elektronicznego.

2004 r. - nastąpiły kolejne przenosiny. Koło historii się obróciło i biblioteka powróciła znowu do budynku OSP. Zajmuje powierzchnię 120 m2 z 20 miejscami w czytelni.