Pamięć tworząca historię


W sobotę 10 lutego 2018 r. w Podgórzu odbyła się uroczystość upamiętniająca 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 78 rocznicę pierwszej przymusowej deportacji mieszkańców na Syberię. Obchody rozpoczęto uroczystą Mszą Św. w intencji Sybiraków, którą celebrował ks. Witold Gromadzki. ,,Pomnik na wzgórzu przed biblioteką to symbol szacunku, wdzięczności, pamięci mieszkańców naszej gminy, regionu i nie tylko.

To żywa lekcja trudnego, burzliwego okresu historii, to wspomnienie tych, którzy zostali wywiezieni w nieludzki sposób, na nieludzką ziemię. Stojąc pod niebem Wolnej, Niepodległej, Suwerennej ojczyzny – jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami. Dziękujemy Bogu, że w sposób wyjątkowy i szczególny ocalił pamięć dla potomnych” – mówiła dyrektor biblioteki Pani Wiesława Kłosińska. Uroczystości towarzyszyły poczty sztandarowe: Oddziału Związku Sybiraków w Łomży, Ochotniczej Straży Pożarnej w Podgórzu, Szkoły Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Podgórzu. Asystę honorową przed Pomnikiem Pamięci Ofiar Sybiru pełnił Batalion Lekkiej Piechoty w Łomży. Minutą ciszy uczczono pamięć o tych, którzy odeszli do Pana oraz złożono kwiaty przez delegacje: Pani Poseł Bernadetę Krynicką, Pana Posła Lecha Antoniego Kołakowskiego, radnych sejmiku województwa podlaskiego Pana Marka Olbrysia i Marka Komorowskiego, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Łomży Pana Jacka Albina Nowakowskiego radnego powiatu i Panią Elżbietę Olejniczak-Bazydło Wicedyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, Samorządu Gminy Łomża na czele z Panem Wójtem Piotrem Kłysem, Związku Sybiraków Oddział w Łomży Panią Ninę Żyłko, Pana Leona Wagnera i Pana Jerzego Szymanowskiego, Batalion Lekkiej Piechoty w Łomży Pana płk Krzysztofa Rabka, por. Tomasza Kapustę, chor. Tomasza Chrapowicza, Szkoły Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Podgórzu na czele z Panią dyrektor Anną Wądołowską.
Dalsza część uroczystości miała miejsce w Sali konferencyjnej. Gospodarz uroczystości Wójt Gminy Łomża serdecznie powitał wszystkich przybyłych na spotkanie z pamięcią, modlitwą i refleksją. Podkreślił, że „Gmina Łomża jako samorząd terytorialny realizuje wiele zadań obligatoryjnych. Podejmujemy też wyzwania, które nie wynikają wprost z obowiązków ustawowych, ale raczej z potrzeby serca, patriotyzmu, moralności i odpowiedzialności wobec tragicznych losów naszych mieszkańców. Naszym zadaniem jest nie tylko budowa dróg, lecz też pamięć”.
Na spotkaniu nie zabrakło poezji i pieśni patriotycznej w wykonaniu Orkiestry Dętej z Podgórza, Chóru Męskiego z Podgórza, młodzieży szkolnej oraz samych Sybiraków. Część artystyczną prowadziła bibliotekarka Pani Ewelina Góralczyk. Na uwagę zasługują głosy Zesłańców Sybiru, a szczególnie Pana Leona Wagnera, który jako dziewięcioletni chłopiec został wywieziony w głąb Rosji. Każde słowo-
„świadectwo” Sybiraka jest ważne do budowania pamięci o tych wyjątkowych, tragicznych wydarzeniach. Na program uroczystości wpisało się również spotkanie z autorką książki „A suknia ślubna ze spadochronu była…” Panią Anną Filipkowską-Wybranowską, którą przedstawiła Pani Dorota Pazik, Sekretarz Gminy Łomża, podkreślając znaczenie wydanej przez bibliotekę książki dla historii

naszej Małej Ojczyzny. Z wielkim szacunkiem przedstawiła bohatera książki Pana Zygmunta Kotarę – Sybiraka, uczestnika wielu walk w czasie II wojny światowej.
Po gratulacjach i podziękowaniach był czas na dyskusję przy zasłużonym posiłku.

Wiesława Kłosińska