Sprawozdanie 23.10. 2008

23.10. 2008 r. odbyło się W bibliotece w Podgórzu spotkanie członków Oddziału SBP w Łomży. Na spotkaniu omówioną sprawy bieżące:

- dotyczące pracy zawodowej bibliotekarzy
- przeczytano dokumentacje przyszłych wyborów na lata 2009-2013, którą przysłała Biblioteka Narodowa.
- ustalono termin wyborów OSBP w Łomży na dzień 21.01.2009 r.
- dokonano podsumowania spraw finansowych za rok 2008.