Sprawozdanie 23.10.2008

23.10.2008r. odbyło się spotkanie członków oddziału SBP w Łomży z siedzibą w Podgórzu. W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Iwanowicz, która wygłosiła prelekcję na temat znaczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Przewodnicząca SBP - Pani Wiesława Kłosińska przedstawiła sprawy bieżące:

- terminarz wyborów w 2009r.
- ustalenie terminu wyborów
- problem nadania numeru NIP
- omówiono sprawy bieżące dotyczące pracy zawodowej
- dyskutowano nad problemami związanymi z pracą zawodową.

Ustaloną że następne spotkanie będzie spotkaniem wyborczym, każdy z członków miał się zastanowić nad wyborem nowych władz oddziałowych.