Ojczyzna w poezji "Ni z tego ni z owego była Polska na pierwszego" etap gminny za nami

Wiersze o Polsce Niepodległej można było usłyszeć podczas gminnego konkursu recytatorskiego "Ojczyzna w poezji" 18 października 2017 r. w BPG Łomża filii w Konarzycach. Konkurs odbył się w ramach zadania "W drodze do niepodległości" realizowanego w ramach Programu NIEPODLEGŁA dofinansowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Reprezentanci szkół podstawowych Gminy Łomża zaprezentowali swoje talenty recytatorskie w dwóch kategoriach: klas I-II oraz IV-VII. Tematem przewodnim wierszy była Niepodległość. 22 uczestników zaprezentowało wiersze "Ziemia rodzinna" "Piłsudski" "Dla Ojczyzny" i wiele innych mówiących o Polsce Niepodległej i bohaterach walczących o Nią. Komisja, w skład której wchodziły: Jadwiga Rogalska w roli przewodniczącej, Marzanna Gawrych i Weronika Sielawa oceniała uczestników biorąc pod uwagę dobór repertuaru, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny. Poziom recytacji był wysoki o czym świadczą przyznane nagrody:

Kategoria I-III
1 miejsce – Aleksandra Grzybińska
2 miejsce – Antoni Tyborowski
Wyróżnienia: Nikola Żebrowska oraz Aleksandra Chomontowska

Kategoria IV-VII
1 miejsce Dominik Góralczyk
2 miejsce Michał Karwowski
3 miejsce Patrycja Grabowska

Wyróżnienia: Maciej Andrzej Szymański, Lidia Grzymała, Julia Filipkowska, Karolina Zakrzewska, Igor Lemański

Gratulujemy wszystkim uczestnikom wspaniałej recytacji, ale również tego, że przez naukę wierszy mówiących o miłości do Ojczyzny tworzą i podtrzymują patriotyzm, okazują szacunek i przywiązanie do historii Polski.
Laureatów zapraszamy na konkurs powiatowy, który odbędzie się 8 listopada 2017 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Łomża z/s w Podgórzu.

Zadanie "W drodze do niepodległości" realizowane
w ramach Programu NIEPODLEGŁA dofinansowane
ze środków pozostających w dyspozycji
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego