Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na "Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa budynku biblioteki publicznej w miejscowości Stare Kupiski oraz dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku biblioteki w Wygodzie".

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej PDF