Sprawozdanie 23.05.2006

23.05.2006r. miała miejsce konferencja „Zastosowanie programu MAK i FIDKAR w bibliotekach powiatowych i gminnych”, z okazji 90-rocznicy powstania SBP. Patronat honorowy nad konferencją objęła Biblioteka Narodowa. Wśród zaproszonych gości byli: ks. Krzysztof Gonet z Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, Pani Joanna Pasztelaniec-Jarzyńska delegat dyrektora Biblioteki Narodowej, pełnomocnik dyrektora do spraw współpracy z bibliotekami publicznymi, Pan Wojciech Kowalewski z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Na konferencji dokonano oficjalnego otwarcia wyszukiwarki FITKAR. Przedstawienia osiągnięć komputeryzacji w bibliotekach powiatowych i gminnych dokonały pani Krystyna Sobocińska i pani Jolanta Siwik.

W maju odbyło się spotkanie integracyjne w ramach Tygodnia Bibliotek spotkanie członków SBP w Bibliotece Publicznej w Zbójnej, z okazji Dnia Bibliotekarza. W październiku również spotkanie integracyjne członków stowarzyszenia przy ognisku w Pniewie, aby podyskutować o problemach zawodowych oraz zastanowić się nad tematyką przyszłych spotkań.