„MISTRZ GŁOŚNEGO CZYTANIA – UMIEM I LUBIĘ CZYTAĆ” KONKURS CZYTELNICZY ZA NAMI


W dniu 31.05.2017 r. w filii bibliotecznej w Wygodzie po raz kolejny spotkali się miłośnicy czytania, uczniowie klas I-VI ze szkół gminy Łomża, aby wziąć udział w konkursie czytelniczym pt. ”Mistrz Głośnego Czytania – umiem i lubię czytać”. Celem konkursu było wyłonienie Mistrza Głośnego Czytania, mobilizacja uczniów do czytania, popularyzacja polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej, oraz rozwój zainteresowań czytelniczych.

W zmaganiach czytelniczych uczestniczyły 22 osoby ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu, Wygodzie, Konarzycach, Pniewie, Kupiskach: 11 z grupy klas I-III i 11 osób z klas IV-VI . Do czytania były przygotowane dwie bajki : „Toruńskie pierniki” i „Złota kaczka”. Baśnie te wybrane zostały nie przypadkowo, ponieważ nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. ”Szlakiem Wisły” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Baśnie te związane są z miastami, przez które przepływa Wisła. Komisja w składzie: Maria Gołąbecka – przewodnicząca, Iwona Sienicka i Barbara Serba – członkowie biorąc pod uwagę płynność czytania, modulowanie głosu, znaki przestankowe w tekście postanowiła przyznać następujące miejsca:
Grupa I – klasy I-III:
1. Paula Szczep- klasa III – SP w Konarzycach
2. Izabela Zalewska – klasa II - SP w Wygodzie
Natalia Pieńkowska – klasa III – SP w Pniewie
3. Jakub Proniewski – klasa III - SP w Podgórzu

Grupa II – klasy IV – VI:
1. Weronika Żelazna – klasa V – SP w Kupiskach
2. Patrycja Grabowska – klasa VI – SP w Wygodzie
3. Dominik Łosiewski – klasa V – SP w Konarzycach
Jakub Pawelczyk – klasa VI – SP w Kupiskach

Mistrzem Głośnego Czytania zastała Weronika Żelazna ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach, która powiozła do swojej szkoły pamiątkowy dyplom. Wymienione osoby otrzymały nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. W czasie obrad komisji przed budynkiem biblioteki rozpoczęliśmy głośne czytanie książki „Trzy dobre uczynki. Twardowski wraca na ziemię” M. Trojanowskiej.

B. Modzelewska