Sprawozdanie 28.12.2005

W Bibliotece Gminnej w Podgórzu odbyła się konferencja, celem której było ustalenie pracy SBP O/Łomża. Swoją obecnością zaszczycił nas wójt Gminy Łomża Pan Kazimierz Dąbkowski. W konferencji wzięli udział przedstawiciele SBP w Białymstoku: T. Kruszewska, M. Rokicka-Szymańska, R. Antonowicz.

Ze spraw formalnych poruszonych na spotkaniu a dotyczących członkostwa w SBP należy wymienić: Siedzibą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oddział Łomża będzie Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży. Jako formę przechowywania składek przyjęto, że będzie to konto w Banku Spółdzielczym w Łomży (bezpłatnie prowadzone)