Sprawozdania z działalności 2005-2008

16.03.2005 r.

Odbyło się spotkanie wyborcze a zarazem rozpoczęcie działalności oddziału SBP w Łomzy przez nowy zarząd w skład którego weszły następujące osoby:

Wiesława Kłosińska
Jolanta Żochowska
Jadwiga Białobrzeska
Irena Piotrkowska
Krystyna Bazydło
Halina Ciuchnicka

Skład komisji rewizyjnej
Elżbieta Kąkol
Teresa Szyżysko
Halina Śmiarowska

W skład oddziału SBP wchodziło 32 członków stan finansowy oddziału wynosił 774,72 zł. W okresie od 16.03.05. do 21.01.09 r. liczba członków oddziału SBP wynosi 40 osób, stan konta OSBP w Łomży na dzień 31.12.2008 r wynosi 2 742,49 zł. do wpłacenia na konto jest 825 zł ( składki ostatnio zebrane od członków) czyli ustępujący zarząd zostawia stan konta 3567.49 zł
W ostatnim okresie działalności odbywały się spotkania organizacyjne, integracyjne, konferencje, spotkanie autorskie z P.Iwanowicz,…