5 miejsce w Rankingu Bibliotek 2014Biblioteka w Podgórzu zajęła 5 miejsce w tegorocznym Rankingu Bibliotek przeprowadzonym po raz czwarty przez Instytut Książki oraz dziennik "Rzeczpospolita". Samorządowcy oraz dyrektorzy najlepszych bibliotek odebrali dyplomy z rąk Jacka Olbrychta, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz organizatorów Rankingu - Grzegorza Gaudena, dyrektora Instytutu Książki i Pawła Jabłońskiego, zastępcy redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”. Celem organizatorów Rankingu Bibliotek jest rozpropagowanie najlepszych praktyk w prowadzeniu tego typu instytucji kulturalnych, aby biblioteki były nie tylko miejscem dostępu do kultury, ale stały się ośrodkami organizującymi życie społeczne gminy, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Opracowując metodologię rankingu brano pod uwagę takie kryteria jak m.in. powierzchnia biblioteki razem z filiami w przeliczeniu na 1000 mieszkańców; liczba książek zakupionych w 2013 r. na 1000 mieszkańców; udział dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy w 2012 r.,ilość czytelników bibliotek publicznych w gminie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w 2013 r.; wypożyczenia księgozbioru na jednego czytelnika w 2013 r., godziny otwarcia biblioteki głównej w tygodniu; formy dostępu do Internetu dla Czytelników czy udział pozyskanych dotacji zewnętrznych.Warte podkreślenia jest to, że wszystkie wyróżnione w tym rankingu biblioteki, także Biblioteka w Podgórzu skorzystały z Programu Wieloletniego KULTURA+, Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”.

(www.bibliotekaplus.pl)