Wielkie Czerwcowe Czytanie

W dniu 06.06.2010r. przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach odbyło się Wielkie Czerwcowe Czytanie w Gminie Łomża pod patronatem Wójta Jacka Albina Nowakowskiego. Uroczystość została przygotowana z inicjatywy Biblioteki Publicznej Gminy Łomża przy współpracy Urzędu Gminy Łomża, Starostwa Powiatowego w Łomży, Powiatowego Urzędu Pracy, Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie i Szkół Podstawowych Gminy Łomża.
Spotkanie to poświęcone było promocji książki i biblioteki, a przede wszystkim promowaniu głośnego czytania. Codzienne czytanie rozwija język, wzbogaca słownictwo, uczy umiejętności mówienia i słuchania, doskonali pamięć, kształtuje wrażliwość moralną dziecka. Uczy myślenia, jest drogą do wiedzy i wykształcenia. Książka jest pokarmem dla duszy i dla umysłu. Daje możliwość przeżywania radości, zachwytu, fascynacji, lęku i rozczarowania. Przeżywając te emocje dziecko uczy się je nazywać i radzić sobie z nimi. Książka uczy rozróżniać dobro od zła, pokazuje konsekwencje dobrych i złych czynów.
Czytanie głośne doskonali umiejętności językowe, wzbogaca słownictwo, ułatwia dziecku samodzielne czytanie i kładzie podwaliny pod przyszłe sukcesy w pisaniu i czytaniu. Wspólne czytanie zbliża, dziecko przy rodzicu czuje się kochane i mądrzejsze. W dziecku wzrasta samo uznanie – skoro dorosły poświęca mu czas, czuje się ważne.
Głośne czytanie dziecku przynosi nie tylko korzyści dla rozwoju intelektualnego, ale i dla rozwoju emocjonalnego. Czytając dziecku wyrabiamy w nim nawyk na całe życie, zapobiegając tym samym uzależnienia od telewizji czy komputera.
Uroczystość rozpoczęła się walcem w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kupiskach. Następnie Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łomża Pani Wiesława Kłosińska powitała gości przybyłych na spotkanie. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Łomża Pan Jacek Albin Nowakowski, Dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Pan Tomasz Tyszka, Pan Henryk Kotowski- poeta regionalny, Pan Henryk Krajewski- Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych Gminy Łomża, radni, nauczyciele, uczniowie, rodzice, mieszkańcy Gminy.
Po powitaniu gości Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łomża Pani Wiesława Kłosińska nawiązała do beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, która odbywała się na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Przytoczyła słowa Abp Kazimierza Nycza, który tak wypowiadał się o Popiełuszce „Ksiądz Jerzy Popiełuszko był takim stróżem granicy między dobrem a złem w swoich czasach. Bronił jasnej granicy między prawdą a kłamstwem. Takiego patrona i stróża wartości także dzisiaj nam potrzeba. Niech nowy błogosławiony będzie orędownikiem wspierającym nas u Boga, kiedy troszczymy się o prawdę, przeciwstawiając się relatywizmowi i zakłamaniu. Niech wyprasza dar jedności w tych wszystkich sprawach naszej Ojczyzny, których nie da się naprawić, gdy ludzie są przeciw sobie. Dzisiaj Polsce potrzeba solidarnej jedności i współpracy”. Czytanie kazań ks. Jerzego Popiełuszki przez władze samorządowe (wójta, radnych gminy i powiatu, sołtysów), poprzedziła recytacja wiersza „Krajobrazy polskie” uczennicy Gimnazjum Publicznego Nr.9 w Łomży. Czytanie rozpoczął Wójt Gminy Łomża Pan Jacek Nowakowski. Kazania te opiewały o głoszenie prawa do życia w wolności i sprawiedliwości, protestowaniu przeciw aktom bezprawia i przemocy. Czytanie kazań uświetniły pieśni patriotyczne w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Wygodzie.
Wierszem Joanny Papuzińskiej „Stragan Czerwcowy” czytanym przez uczennice ze Szkoły Podstawowej w Kupiskach rozpoczęto Wielkie Czerwcowe Czytanie.
Kolejnym etapem naszej uroczystości była prezentacja Szkół Podstawowych Gminy Łomża w maratonie czytelniczym. Uczniowie czytali wiersze polskich pisarzy: Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Szkoły biorące udział w maratonie dostały dyplomy. Następnie odbyło się czytanie fragmentów książek przez dorosłych. Mieliśmy także okazję wysłuchać wierszy napisanych przez Pana Henryka Kotowskiego- naszego poetę regionalnego. Naszemu spotkaniu towarzyszyła oprawa słowno-muzyczna w wykonaniu uczniów ze Szkół Podstawowych Gminy Łomża. Po maratonie czytelniczym odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.: „Wielkie Czerwcowe Czytanie”. Na konkurs wpłynęło 65 prac, wykonanych przez uczniów Szkół Podstawowych w Podgórzu, Pniewie, Jarnutach, Czaplicach, Kupiskach, Puchałach, Jeziorku.
Komisja oceniająca prace postanowiła nagrodzić prace wykonana przez: Katarzynę Openchowską ( SP Kupiski- oddział przedszkolny), Gabrielę Kukowską (SP Podgórze- kl. II), Milenę Wrońską (SP Podgórze- kl. III), Katarzynę Chojnowską (SP Jarnuty- kl. IV), Zuzannę Krzeczkowską (SP Pniewo- kl. V), Klaudię Surel (SP Podgórze- kl. VI). Wyróżniono prace wykonane przez: Wojtusia Jastrzębskiego (SP Kupiski- oddział przedszkolny), Norberta Surel (SP Podgórze- kl. II), Sylwię Bałazy (SP Pniewo- kl. IV), Aleksandrę Łada (SP Puchały- kl. IV), Gabrielę Jastrzębską (SP Kupiski- kl. V), Natalię Korwek (SP Jeziorko- kl. V), Ewelinę Sienkiewicz (SP Pniewo- kl. VI). Nagrodzone i wyróżnione osoby otrzymały dyplomy oraz nagrody książkowe.
Podczas spotkania wyróżniono i nagrodzono:
-najaktywniejszych czytelników,
- rodziny czytające (wszyscy członkowie rodziny są czytelnikami) w naszych bibliotekach.

Następnie miały miejsce zabawy z najmłodszymi uczestnikami naszej uroczystości. Pan Tomasz Niedzgorski-nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu poprowadził mini konkursy przygotowane przez Bibliotekę Gminy Łomża. Wśród zabaw znalazły się: rozpoznawanie rekwizytów, kalambury, zgaduj zgadula, układanie puzzli.
Po zabawach z dziećmi odbył się występ Zespołu Śpiewaczego „Łomżyniacy” pod przewodnictwem Pana Jerzego Sęka Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie.
Na zakończenie wystąpił Pan Mirosław Iwaszkiewicz i Arkadiusz Małachowski z Nowych Kupisk ze swoim programem muzycznym, w którym znalazło się wiele piosenek z repertuaru piosenkarzy polskich.
Dla najmłodszych uczestników tej imprezy zorganizowano dodatkowe atrakcje, jakimi były: baloniki, wata cukrowa, zjeżdżalnia, trampolina.
Naszej uroczystości towarzyszyła zbiórka pieniędzy dla mieszkańców dotkniętych powodzią. Dochód ze sprzedaży napojów, słodyczy, loterii fantowej oraz zakładek do książek- cegiełka w cenie 5 zł. zostanie przekazany dla Caritasu Diecezji Łomżyńskiej i trafi do powodzian południowej części Polski.
Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście udali się na kawę i ciasto do Biblioteki Publicznej Gminy Łomża Filia w Kupiskach.