13 lutego 2022 r w niedzielne południe Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu uczciła pamięć o zesłańcach na nieludzką ziemię. Główne uroczystości poprzedziła Msza Święta w kościele pw. św. Antoniego z Padwy w Podgórzu. Homilię wygłosił ksiądz kanonik Andrzej Mikucki – dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej, podkreślając tragiczny los sybiraków. Po Mszy Św. i uroczystym przemarszu pod pomnikiem Pamięci Ofiar Sybiru złożono kwiaty i zapalono znicze. Uroczystość zgromadziła wielu przedstawicieli życia publicznego. Obecni byli reprezentanci Senatu i Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego Łomża. Swoją obecnością zaszczycili nas: delegacja Działaczy Konfederacji i Ruchu Narodowego  oraz przedstawiciele Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okrąg Łomża i Białystok. Gościliśmy również samorządowców, radnych Gminy Łomża, bibliotekarzy, pasjonatów historii, przyjaciół biblioteki. Szczególnie dziękujemy za udział Pocztom Sztandarowym Związku Sybiraków, Związku Żołnierzy  Narodowych  Sił Zbrojnych Okrąg Łomża,  Związku Żołnierzy  Narodowych Sił Zbrojnych Okrąg Białystok, Szkoły Podstawowej w Podgórzu,  Ochotniczej Straży Pożarnej w Podgórzu oraz Rzemieślników z Zambrowa. Udział pocztów sztandarowych podnosi rangę, oraz nadaje odświętnego charakteru całej uroczystości.

Wojewoda Podlaski, na Sali Konferencyjnej Biblioteki w Podgórzu odznaczył trzy osoby medalami ProPatria. Medal przyznany przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskie odebrała Magdalena Wasik, Józef Babiel i Tadeusz Babiel.

Nie zabrakło głosu przedstawicieli instytucji współpracujących z biblioteką. Dr Krzysztof Sychowicz z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku podczas wystąpienia wskazał na okrucieństwo władz sowieckich wobec narodu polskiego.

Dyrektor Biblioteki Wiesława Kłosińska opisała  „Historię Sybiraków w zbiorach bibliotecznych” W swojej wypowiedzi mówiła o księgozbiorze o tematyce sybirackiej znajdującym się w zasobach Biblioteki Publicznej Gminy Łomża. Tematyka Sybiracka to  ponad 50 pozycji. Biblioteka nadal gromadzi zdjęcia w Lokalnym Archiwum Cyfrowym, rozwija księgozbiór sybiracki, prowadzi dokumentację Sybiraków.

Dyrektor Biblioteki Wiesława Kłosińska odczytała list Pana Ryszarda Bilskiego, męża Sybiraczki z Giełczyna, byłego korespondenta wojennego „Rzeczpospolitej” na Bałkanach i autora obszernego reportażu o tułaczym losie Rodziny Zygmuntów z Giełczyna.  W liście tym Pan Bilski wyraził słowa uznania dla działalności biblioteki w budowaniu pamięci o losach sybiraków.

Biblioteka wzbogaciła się o dwie pozycje książkowe : „Upragniona Kromka Chleba” autorstwa Danuty Komorowskiej  – córki sybiraczki, oraz „Garnuszek nadziei” autorstwa Feliksa Babiela przekazaną przez syna autora Józefa Babiela.

Wymienione pozycje książkowe wzbogacą księgozbiór biblioteczny oraz znajdą swoje miejsce w katalogu bibliotecznym. Zapraszamy czytelników, pasjonatów historii i tego tematu  do zapoznania się z lekturą.

Dziękujemy wszystkim za obecność, za dzielenie się posiadaną wiedzą. Biblioteka zaprasza na każde spotkanie które wzbogaca historię sybirackich rodzin.  Utrwaloną wiedzę przekazujemy dla pokoleń.

Historia sybiraków w zbiorach biblioteki.