Cykl spotkań patriotycznych pt. „Ja i moja Ojczyzna” organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Łomża zakończył konkurs czytelniczy „Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia”. Była to już XVIII edycja konkursów religijnych. Konkurs odbył się w dniu 1.12.2021 r. w filii biblioteczne w Wygodzie. Udział wzięło 19 uczniów z klas V-VIII szkół podstawowych gminy Łomża – Jarnut, Lutostani, Pniewa, Podgórza, Konarzyc i Wygody. Celem konkursu było m.in. przybliżenie uczniom postaci błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, uczczenie Jego beatyfikacji, oraz ukazanie postaci błogosławionego Kardynała jako wzoru do naśladowania we współczesnym świecie. Wszystkich zebranych powitała Dyr. BPG Wiesława Kłosińska. Zwracając się do uczniów powiedziała, że już swoim udziałem w takim konkursie dają świadectwo o swoim patriotyzmie , bo obowiązkiem każdego katolika, Polaka i patrioty jest zaznajomienie się z życiem i dokonaniami człowieka któremu każdy z nas zawdzięcza możliwość jawnego wyznawania wiary. Ksiądz Piotr Kazimierski przypomniał jak ważna w życiu Kardynała Wyszyńskiego była więź z Maryją , której zawierzył całe swoje życie i naród Polski. Po wspólnej modlitwie „Pod Twoją obronę” uczniowie przystąpili do zmagania się z przygotowanymi pytaniami. Komisja w składzie: Iwona Sienicka- przewodnicząca, Elżbieta Wichorowska i Irena Kubrak po sprawdzeniu odpowiedzi wyłoniła zwycięzców: 1 miejsce przyznano Lenie Lemańskiej (SP w Pniewie); 2 miejsce zdobyła Emilia Gardocka (SP Jarnuty) ; 3 miejsce przypadło Alicji Pieńkowskiej (SP Pniewo), oraz Julii Jarnutowskiej i Alicji Radgowsiej (SP Jarnuty). Wyróżnienia otrzymały: Zofia Chomontowska i Nadia Malinowska (SP w Pniewie). Wymienione osoby otrzymały nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy i słodką niespodziankę z okazji zbliżających się Mikołajek. Przewodnicząca komisji – Iwona Sienicka po podsumowaniu konkursu zachęciła uczniów do tego , by nie wstydzili się swojej wiary, swoich poglądów i potrafili przeciwstawiać się złu. Dziękujemy katechetom i nauczycielom za zachęcenie uczniów do udziału w konkursie i trud włożony w ich przygotowanie.
Bożena Modzelewska