W dniu 4 września 2021 r. miała miejsce kolejna edycja Narodowego Czytania, zainicjowana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego w roku 2012 wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

W roku 2021, spotkaliśmy się w trzech lokalizacjach: Podgórzu, Wygodzie i Kupiskach. W tym roku wspólnie czytaliśmy „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji” – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Dziękujemy Wszystkim którzy odpowiedzieli na Nasze zaproszenie i aktywnie włączyli się do naszej akcji.